Grondwateroverlast

Enschede heeft te maken met hoge grondwaterstanden. Dit komt onder andere door de opbouw van de ondergrond, het ontbreken van sloten in de stad en de ligging van Enschede op een stuwwal. Vooral in het voor- en najaar veroorzaakt dit onder meer natte kelders en kruipruimten.

Wat betreft grondwater zijn eigenaren verantwoordelijk voor het eigen perceel, ook voor eventuele -lekke- kelders. De gemeente is verantwoordelijk voor het openbaar gebied. Dit is te zien in onderstaande afbeelding.

afbeelding grondwater verantwoordelijkheid voor perceeleigenaar

 

Wat doet de gemeente

 • Treffen van maatregelen in de openbare ruimte

De gemeente treft maatregelen in de volgende situaties:

 1. Beïnvloeden van de grondwaterstand in het openbaar gebied
 2. In specifieke gevallen het beïnvloeden van de grondwaterstand op particulier terrein. Bijvoorbeeld als er grote effecten zijn op  de  gezondheid of leefbaarheid èn het is doelmatig. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 is nader beschreven hoe Enschede hier mee om gaat. De gemeente treft nooit maatregelen bij problemen met lekke kelders.

De maatregelen die we uitvoeren zijn te vinden op de verschillende stadsdeelpagina’s: stadsdeel West, stadsdeel centrum en op de pagina over hevige regenval
Bekijk ook deze video.  

 • Meten grondwaterstand

  Op veel plaatsen in de stad meten we de grondwaterstand. Informatie hierover vindt u op de website van Twents Waternet.

Wat kunt u doen

 • Kijk op de site van het Twents Waternet

  Bij last van hoge grondwaterstanden kunt u op de website van het Twents Waternet informatie vinden wat u zelf kunt doen.

 • Tuin met bomen

  Een tuin met bomen is droger dan een tuin zonder bomen. Bomen zuigen in het voorjaar namelijk veel water op om te groeien, waardoor de grondwaterstand zakt. Wilt u het nog beter doen? Plant dan wintergroene bomen of een groen-blijvende haag in plaats van een schutting.

Kijk op www.groenblauwenschede.nl voor meer praktische tips en makkelijke ideeën waar je enthousiast van wordt.

Vragen

Bekijk in het overzicht met veel gestelde vragen of uw vraag hier al tussen staat. Staat uw vraag hier niet tussen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen. 
Heeft u herhaaldelijk en gedurende lange tijd last van grondwateroverlast, dan kunt u dit bij de gemeente melden