Hevige regenval

We krijgen vaker te maken met extreme regenbuien. Dat maakt onze stad kwetsbaar. Door de toenemende bebouwing en bestrating kan het regenwater niet meer in de bodem zakken. Dit leidt tot steeds meer overlast en schade, ook in jouw buurt.

Wat doet de gemeente

De gemeente neemt verschillende maatregelen (zie ook deze infographic) om overtollig regenwater op te vangen en te verwerken:

 • Bergingskelders in het riool

  Er zijn bassins (ondergrondse bakken) in de riolering gemaakt die het water vertraagd afvoeren.  

 • Wadi's

  In Enschede zijn de wadi's uitgevonden. Een wadi is een lager gelegen gebied waar het water naartoe stroomt en vervolgens infiltreert. In totaal liggen er al ruim 180 wadi's in Enschede, zoals in Het Bijvank. 

 • Groene Linie

  Aan de Oldenzaalsestraat wordt de Groene Linie aangelegd, met zowel onder- als bovengrondse waterberging.

 • Aanleg nieuwe beken

  Aanleg van nieuwe beken, zoals de Roombeek en de Stadsbeek

 • Ensketon

  Gebruik van de Ensketon, een slimme regenton die extra water bergt

 • Aanleg van waterpleinen

  Een verdiept aangelegd stuk openbare ruimte waar het regenwater vanuit de omgeving zichtbaar naar toe stroomt en tijdelijk wordt vastgehouden. Bij een waterplein wordt het bergen van water gecombineerd met andere functies, zoals speel- en sportvoorzieningen. Een voorbeeld van een waterplein is het Fazantplein in Mekkelholt.

 • Waterberging bij nieuwbouw

  Bij nieuwbouw eisen we waterberging om te voorkomen dat de wateroverlast door bebouwing erger wordt. Een voorbeeld is het groendak van de Miro.

 • Waterberging bij ontwerp openbare ruimte

  We ontwerpen de openbare ruimte met waterberging en extra afvoer.

 • Regenwater afkoppelen

  Regenpijpen zitten vaak aangesloten op de riolering. Door deze aan te sluiten op het groen of een beek “koppel je de regenpijp af" van het riool en zorg je ervoor dat deze minder water te verwerken krijgt. Een voorbeeld is de afkoppeling bij de sporthallen van Trifora.

Wat kunt u doen

Iedereen kan bijdragen aan het beperken van de regenoverlast en om regenwater te benutten, bijvoorbeeld voor je tuin. Bovendien word je omgeving er mooier van. Doe ook mee, want elke druppel telt.

 • Groen dak

 • Een groen dak helpt met het vasthouden van regenwater: www.milieucentraal.nl of www.multifunctioneledaken.nl 

 • Minder tegels, meer groen in de tuin

  Meer groen in de tuin zorgt ervoor dat regenwater beter kan wegzakken in de grond. Kijk voor meer informatie op www.operatiesteenbreek.nl

 • Regenton

  Ontlast het riool, neem een regenton en gebruik het water voor de tuin. Kijk ook op www.rainproof.nl.

 • Afkoppelen

  Ook u kunt de regenpijp afkoppelen van het riool en aansluiten op uw tuin. Hierdoor wordt regenwater duurzaam gebruikt en stopt u uw bijdrage aan wateroverlast.

Kijk op www.groenblauwenschede.nl voor meer praktische tips en makkelijke ideeën waar je enthousiast van wordt.