Klimaatadaptatie: thuis

Thuis kun je veel doen om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Een groot verschil kan gemaakt worden door tuinen in te vullen met groen of grind in plaats van tegels. Bij tegels loopt het water immers in het riool, waardoor wateroverlast zal toenemen.

Maar dit kan bijvoorbeeld ook door een ‘groen dak’. In de kaart op de vorige pagina kun je hier meer over lezen.

Op de website van Milieu Centraal kun je, naast vele andere belangrijke onderwerpen, lezen over wat u kunt doen tegen klimaatverandering.