Algemene voorwaarden en verplichtingen subsidie GroenBlauw Enschede

Als je de subsidie wil krijgen, moet je voldoen aan deze regels:

 1. Je vraagt de subsidie aan voor een bestaande woning of bedrijfspand dat ouder is dan 3 jaar en binnen de bebouwde kom staat. Voor nieuwbouw kun je geen subsidie aanvragen
 2. De vergoeding die je krijgt is maximaal 50% van de totale aanschaf- en aanlegkosten. Daarnaast gelden voor de verschillende aanpassingen nog maximale totaalbedragen. Kijk bij de aanpassing welke bedragen gelden.
 3. Voor sommige aanpassingen geldt een minimum aantal vierkante meters. Als je hier niet aan voldoet, kun je bijvoorbeeld samen met buren een aanvraag doen. Dan moet je wel een toestemmingsformulier van je mede-aanvragers toevoegen
 4. De aanpassing blijft minimaal tien jaar bestaan. Je krijgt geen subsidie voor herstel, reparatie of uitbreiding van een bestaande aanpassing
 5. Je levert foto’s aan van de situatie voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en van de situatie nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd
 6. Als de gemeente wil controleren hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd, geef je toegang tot je huis of tuin
 7. De werkzaamheden zijn uitgevoerd na 1 januari 2022
 8. Je hebt niet eerder subsidie gekregen voor de werkzaamheden waarvoor je nu een bijdrage vraagt
 9. Het materiaal dat nodig is voor de aanpassing is maximaal 6 maanden voor het uitvoeren van de werkzaamheden gekocht
 10. Je stuurt de subsidieaanvraag op binnen 6 maanden nadat de werkzaamheden voor de aangevraagde aanpassing klaar zijn
 11. Je dient online je subsidieaanvraag in. Hiervoor heb je DigiD nodig. Als je ondernemer bent gebruik je een ander aanvraagformulier. Je kan ook per post een subsidieaanvraag indienen. Download het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier per post naar:  Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500AA, t.a.v. de afdeling Documentair Diensten Centrum
 12. Je kunt voor elke aanpassing 1 aanvraag doen per gebouw
 13. Je mag aanvragen combineren. Je kunt bijvoorbeeld een groen dak aanleggen en tegels vervangen door groen. Of je kunt de regenpijp afkoppelen van de riolering en tegels verwijderen om daar water op te vangen. Je kunt niet voor hetzelfde gebouw een groen dak combineren met afkoppelen. Je vangt namelijk al water op, op het dak
 14. Je mag maximaal 5 aanvragen per jaar doen. Deze aanvragen moeten voor verschillende gebouwen te zijn
 15. Je kunt niet voor dezelfde aanpassing meerdere vergoedingen aanvragen vanuit verschillende subsidieregelingen
 16. De aanpassing en de uitvoering van de aanpassing voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het welstandsbeleid en de bouwverordening) en zijn voorzien van de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning, monumentenvergunning, enzovoorts)
 17. De aanpassing zorgt niet voor (water)overlast bij anderen

Als je twijfelt of je voldoet aan de voorwaarden dan kun je contact opnemen via enschede@groenblauwenschede.nl of bel ons op telefoonnummer 14 053.