Subsidie aanleg van een geveltuin

Niet iedereen in Enschede heeft een voortuin. Sommige huizen liggen direct aan de stoep, waardoor er weinig groen in de straat is. Omdat elke tegel telt moedigen we inwoners aan een geveltuin aan te leggen. Een geveltuin is een smalle strook met planten en bloemen vlak langs de gevel, muur of schutting van een huis of gebouw. 

Voordelen van een geveltuin

 • Geveltuinen vangen regenwater op, wat goed helpt tegen droogte
 • In een geveltuin kan water de grond in zakken. Dat water stroomt niet naar het riool. Dit maakt de kans kleiner dat het riool overstroomt
 • Geveltuinen zorgen ervoor dat het koeler aanvoelt als het buiten heet is
 • Geveltuinen bieden dieren zoals insecten, vogels en vlinders een schuilplaats en voedsel
 • Geveltuinen maken de straat mooier

Subsidiebedrag

 • De subsidie voor een geveltuin is €15 per vierkant meter geveltuin, maar je krijgt nooit meer dan 50% van jouw totale kosten vergoed.
 • In totaal kun je voor deze aanpassing maximaal € 100 subsidie krijgen per aanvraag

Voorwaarden

In de Algemene voorwaarden en de Subsidieverordening zie je waaraan je moet voldoen om subsidie te krijgen.

Om subsidie te krijgen voor afkoppelen gelden ook nog deze regels:

 • Je moet toestemming van de gemeente hebben voor het aanleggen van een geveltuin. De toestemming hangt onder andere ervan af of er een voldoende ruimte overblijft op de stoep en of er kabels of leidingen onder de tuin liggen. Vraag toestemming aan de gemeente
 • Je moet minstens 4 vierkante meter tegels weghalen en vervangen door groen
 • Je moet de verharding vervangen door levend groen en niet door grind of andere halfverharding. Het beste is als je daarbij kiest voor bloemen, planten en bomen die van nature in Nederland voorkomen

Je moet deze gegevens bij jouw subsidieaanvraag aanleveren:

 • Een kaart waarop de geveltuin staat en het aantal vierkante meters geveltuin
 • Toestemmingsbewijs van de gemeente Enschede

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Als je ondernemer bent moet je subsidie aanvragen via e-herkenning.

Subsidie aanvragen per post

Je kan het aanvraagformulier ook printen en per post opsturen. Download het aanvraagformulier.

Stuur het ingevulde formulier naar Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500AA, t.a.v. de afdeling Documentair Diensten Centrum.

Meer informatie

Contact

Als je twijfelt of je voldoet aan de voorwaarden dan kun je contact opnemen via enschede@groenblauwenschede.nl of bel ons op telefoonnummer 14 053.