Verwijderde stenen en ingeplant groen

In Enschede houden we van tegelwippen. Stenen en tegels eruit en bloemen, planten en bomen  erin. Dat is waar we naar streven de komende tijd! 

Vergroenen tuin

Ga voor een groene aanleg van je tuin. Vervang tegels (zoals terrastegels en stoeptegels) en stenen (zoals klinkers en waaltjes) door bloemen, planten, struiken en bomen. Dit heeft veel voordelen:

  • Water trekt de bodem in en daardoor droogt de grond minder snel uit. Planten en bomen blijven langer groen. Ook als het een tijd niet regent
  • Als water in de grond zakt, stroomt het niet naar het riool. Dit maakt de kans kleiner dat het riool overstroomt
  • Een groene tuin voelt koeler aan als het buiten heel heet is
  • Bloemen, planten en bomen geven dieren voedsel en een schuilplaats. Zo krijgen we meer verschillende dieren in Enschede, zoals vogels, insecten en vlinders. Dat willen we graag! 
  • Bloemen, planten en bomen maken je tuin mooi. Van groen word je gelukkig!

Subsidiebedrag

De subsidie voor een ontsteende en vergroende tuin is:

  • €7,50 per ontsteende en vergroende vierkante meter, maar je krijgt nooit meer dan 50% van jouw totale kosten vergoed.
  • In totaal kun je voor deze aanpassing maximaal € 1500 subsidie krijgen.

Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1:

Je hebt 40 vierkante meter stenen verwijderd en vervangen door groen. Dit kostte in totaal € 800.
De subsidie die je mogelijk kunt krijgen is 40 x €7,50 = € 525 euro.
Ook geldt dat je maximaal 50% van de gemaakte kosten vergoed krijgt. Dit is 50% van € 800 = € 400.
Je kunt dus € 400 subsidie aanvragen.

Voorbeeld 2:

Je hebt 40 vierkante meter stenen verwijderd en vervangen door groen. Dit kostte in totaal € 1200.
De subsidie die je mogelijk kunt krijgen is 40 x €7,50 = € 525.
Ook geldt dat je maximaal 50% van de gemaakte kosten vergoed krijgt. Dit is 50% van € 1200 = € 600.
Je kunt dus € 525 subsidie aanvragen.

Voorwaarden

In de Algemene voorwaarden en de Subsidieverordening zie je waaraan je moet voldoen om subsidie te krijgen.

Om subsidie te krijgen voor het vervangen van stenen door groen gelden ook nog deze regels:

  1. Je moet minstens 15 vierkante meter verharding verwijderen. Verharding kan zijn: terras, tegels, klinkers, waaltjes, straatstenen, betonranden, asfalt, enzovoorts
  2. Je moet de  verharding vervangen door  levend groen en niet door kunstgras, grind of andere halfverharding. Het beste is als je daarbij kiest voor bloemen, planten en bomen die van nature in Nederland voorkomen
  3. Je moet een kaart aanleveren waarop staat waar je stenen of tegels hebt weggehaald en groen heb geplant, met hierop het aantal vierkante meters

Subsidie aanvragen

Subsidie vergroenen tuin aanvragen

Als je ondernemer bent moet je subsidie aanvragen via e-herkenning.

Subsidie aanvragen per post

Je kan het aanvraagformulier ook printen en per post opsturen. Download het aanvraagformulier.

Stuur het ingevulde formulier naar Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500AA, t.a.v. de afdeling Documentair Diensten Centrum.

Tips voor de aanleg van een groene tuin

Neem eens een kijkje op GroenBlauw Enschede. Daar vind je allerlei inspiratie voor een mooie groene, klimaatadaptieve tuin. Kijk onder Maatregelen voor praktische tips.

Als je twijfelt of je voldoet aan de voorwaarden dan kun je contact opnemen via enschede@groenblauwenschede.nl of bel ons op telefoonnummer 14 053.

Tegelwippen

Bekijk ook eens onze Tegelwippen-pagina.