WEconomy

WEconomy gaat over duurzame buurtinitiatieven. Een duurzame buurt probeert op een zo duurzaam mogelijke manier met haar omgeving om te gaan. Minder en duurzamere energie te gebruiken. Bewust gebruik te maken van de auto. Bewust te consumeren. Geen voedsel te verspillen en spullen te recyclen in plaats van weg te gooien. En elkaar een beetje te helpen, waar dat kan.

Klik op één van de opties hieronder de pagina om te zien hoe u met uw buurt kunt bijdragen aan een duurzaam Enschede. Samen doen we duurzaam!