Aanvragen oplaadpalen in de openbare ruimte voor elektrische auto

Inwoners en bedrijven binnen de gemeente Enschede kunnen oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte aanvragen. Dit gaat niet via de gemeente maar bij een gespecialiseerde leverancier.

In onderstaande tabbladen vindt u meer informatie. Bijvoorbeeld hoe u kunt aanvragen en welke voorwaarden er zijn.

Bestaande oplaadpunten in Enschede

Kijk vóór u aanvraagt, of er in uw omgeving al oplaadpunten zijn. Op oplaadpalen.nl vindt u een real-time overzicht van laadpunten in heel Nederland, dus ook in de gemeente Enschede (zowel openbaar als particulier).

Aanvraag bij leverancier

U kunt een oplaadpaal aanvragen bij leverancier Allego

Allego werkt nauw samen met de gemeente. Daarbij wordt de volgende werkwijze gevolgd:

 • Een bewoner of bedrijf doet zijn aanvraag bij genoemde leverancier.
 • De leverancier doet een voorstel voor een geschikte plek. Eerst richting de aanvrager en daarna aan de gemeente. Dit voorstel doet hij op basis van de aanvraag, de aanwezigheid en het gebruik van de bestaande oplaadpalen en het overzicht met strategische locaties.
 • Na overleg bepaalt de gemeente de definitieve plek.
 • De leverancier stelt de aanvrager in kennis over de definitieve plek.
 • Daarna  wordt er een verkeersbesluit voor de aangevraagde oplaadvoorziening genomen. Dit duurt minimaal 6 weken. Wordt er bezwaar gemaakt, dan duurt deze termijn langer. Een verkeersbesluit is vereist omdat er bij het oplaadpunt ook een verkeersbord wordt geplaatst.
 • Bij een positief besluit plaatst de leverancier de oplaadpaal (binnen een straal van 300 meter hemelsbreed van uw woning).
 • Na plaatsing en in bedrijfstelling van de oplaadpaal wordt de aanvrager door de leverancier op de hoogte gesteld.

Voorwaarden bij aanvraag

De gemeente verleent alleen medewerking aan een oplaadvoorziening aan de openbare weg als:

 • u niet op eigen terrein kunt opladen;
 • er in uw buurt niet genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande publieke oplaadpalen.

Een aanvraag voor een oplaadpunt wordt getoetst aan de beleidsregel oplaadinfrastructuur en het bijbehorende toetsingskader. Daarbij wordt onder meer gekeken naar:

 • vindbaarheid
 • zichtbaarheid
 • parkeerdruk
 • doorgang voor ander verkeer
 • belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair en (openbaar) groen

Wilt u op eigen terrein een oplaadpaal plaatsen, dan kan dit zonder toestemming van de gemeente. De gemeente verstrekt hiervoor geen subsidie.

Het plaatsen van een privélaadpaal in de openbare ruimte is niet toegestaan. Ook niet als het de bedoeling is deze te delen met andere gebruikers (bijvoorbeeld uw buren).

Voorwaarden bij gebruik

 • Oplaadpalen aan de openbare weg zijn voor iedereen toegankelijk. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk rijders van elektrische auto’s er gebruik van kunnen maken.
 • De oplaadpalen en plaatsen op de openbare weg kunnen niet worden gereserveerd voor het elektrisch opladen.
 • Ook mag u zelf geen borden plaatsen die de indruk kunnen geven dat anderen niet op deze plek mogen parkeren.
 • Het is niet toegestaan om een elektrisch voertuig op te laden met een snoer dat over het trottoir (en/of andere delen van de openbare weg) wordt uitgerold.
 • De kosten voor het opladen rekent u af via een oplaadpas. Deze is verkrijgbaar bij verschillende commerciële aanbieders.
 • Ligt het parkeervak bij de oplaadpaal in een gebied met betaald parkeren, dan betaalt u ook parkeergeld.
 • Hebt u een parkeervergunning voor die sector, dan is die ook geldig op deze parkeervakken.

Oplaadpalen in de openbare ruimte leveren uitsluitend groene stroom.

Het bestuur van de gemeente Enschede wil dat Enschede een duurzamere stad wordt. De gemeente Enschede draagt zelf haar steentje bij door haar wagenpark te “vergroenen”. De vergroening van het gemeentelijk wagenpark gebeurt geleidelijk, door aan het einde van leasecontracten of de technische levensduur te kiezen voor duurzame voertuigen. De eerste stappen in dit proces zijn al gezet. De gemeente Enschede heeft momenteel diverse elektrische voertuigen.