Geen leges bij groene plannen

Op 17 juli 2017 heeft de Gemeenteraad van Enschede besloten om de Groene leges regeling in aangescherpte vorm weer open te stellen.

Dit betekent dat bewoners met duurzame initiatieven in 2017* niet of minder hoeven te betalen voor hun vergunningaanvraag (zie spelregels). Vanaf 1 augustus 2017 is er ook een speciale mogelijkheid voor projectontwikkelaars om van de regeling gebruik maken (zie spelregels). Een duurzaam initiatief wil zeggen dat het project waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de gemeente Enschede.

* de aangescherpte regeling geldt voor particuliere aanvragen vanaf 6-2-2017 en voor aanvragen van projectontwikkelaars vanaf 1-8-2017. De regeling is van kracht voor aanvragen t/m 31-12-2017 of zoveel eerder als het plafond van het  beschikbare budget (€ 500.000,-) is bereikt.

Er gelden wel spelregels

Om in aanmerking te komen voor groene leges moet u meer doen dan wettelijk verplicht is. Bij de bouw van een woning wordt gekeken naar hoe energiezuinig uw woning wordt. Dit gebeurt aan de hand van de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt). In onderstaande tabel is weergegeven welke spelregels er gelden

Aanvragen

  • Download het Aanvraagformulier Groene leges 2017.
    PDFAanvraagformulier vrijstelling legesdefinitief.pdf
  • Invullen, ondertekenen en samen met uw vergunningaanvraag indienen via het Omgevingsloket
  • Toetsing door de gemeente Enschede.
  • Mochten er meer gegevens nodig zijn, dan wordt er contact met u opgenomen.
  • Definitieve goedkeuring of afwijzing krijgt u in principe binnen 8 weken na indiening van een (ontvankelijke) aanvraag omgevingsvergunning.

Extra controles

Om te kijken of projecten volgens aanvraag zijn uitgevoerd voert de gemeente extra controles uit en doet vaker steekproeven. Voldoet uw project niet na in gebruikname, dan krijgt u de mogelijkheid dit op korte termijn aan te passen. Gebeurt dat niet, dan betaalt u alsnog de vastgestelde leges voor de vergunning.

Meer informatie over groene plannen

De overheid stimuleert bewoners en bedrijven die groene plannen hebben door geld ter beschikking te stellen. Op diverse sites vindt u veel informatie: hoe u uw woning groener kunt maken, slim kunt investeren of subsidie kunt aanvragen.