Geen leges bij groene plannen

Ook in 2018 wordt de regeling Groene leges weer opengesteld. Dit betekent dat bewoners die een duurzame woning bouwen niet of minder hoeven te betalen voor hun vergunningaanvraag.

De regeling geldt in 2018 alleen voor particuliere aanvragers. Woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars kunnen geen aanspraak maken op de regeling. De regeling is van kracht voor aanvragen t/m 31-12-2018 of zoveel eerder als het plafond van het  beschikbare budget (€ 300.000,-) is bereikt. Zie voor verdere details de informatie onder “voorwaarden”.

  • Download het Aanvraagformulier Groene leges 2018.
  • Invullen, ondertekenen en samen met uw vergunningaanvraag indienen via het Omgevingsloket
  • Toetsing door de gemeente Enschede.
  • Mochten er meer gegevens nodig zijn, dan wordt er contact met u opgenomen.
  • Definitieve goedkeuring of afwijzing krijgt u in principe binnen 8 weken na indiening van een (ontvankelijke) aanvraag omgevingsvergunning.

Om in aanmerking te komen voor groene leges  moet u meer doen dan wettelijk verplicht is. Bij de bouw van een woning wordt gekeken naar hoe energiezuinig uw woning wordt. Dit gebeurt aan de hand van de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt). In onderstaande tabel is weergegeven welke spelregels er gelden:

Doelgroep

Eis

Korting op de leges

Particulieren

EPC 0

100 %, met een maximum van € 6.000,00

Particulieren

EPC 0,2

50 %, met een maximum van € 3.000,00

Extra controles

Om te kijken of projecten volgens aanvraag zijn uitgevoerd voert de gemeente extra controles uit en doet vaker steekproeven. Voldoet uw project niet na ingebruikname, dan krijgt u de mogelijkheid dit op korte termijn aan te passen. Gebeurt dat niet, dan betaalt u alsnog de vastgestelde leges voor de vergunning. 

De overheid stimuleert bewoners en bedrijven die groene plannen hebben door geld ter beschikking te stellen. Op diverse sites vindt u veel informatie: hoe u uw woning groener kunt maken, slim kunt investeren of subsidie kunt aanvragen.