Openbare laadpalen

De gemeente Enschede heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn.  Daarom investeren we de komende jaren in duurzame mobiliteit. Elektrisch rijden heeft de toekomst. Om daarop voorbereid te zijn willen we de openbare laadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de stad verder optimaliseren. Zo zorgen we samen voor een beter en schoon milieu.

Hoe vraag ik een laadpaal aan bij mij in de buurt?

Inwoners, bedrijven en forensen binnen de gemeente Enschede kunnen oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte aanvragen. De plaatsing en levering van laadpalen wordt niet gedaan door de gemeente zelf maar door een daartoe gespecialiseerde leverancier. Ook de aanvraag loopt via deze leverancier. Meer informatie over het aanvragen en de werkwijze vindt u onder het tabblad aanvragen.  

Waar komen de laadpalen te staan?

De gemeente Enschede verwacht dat er eind 2021 z’n 230 laadpalen in de openbare ruimte zijn geplaatst. Hier is een strategische plankaart voor gemaakt waarop de huidige en toekomstige laadpalen in de openbare ruimte te zien zijn. Als gemeente nemen we niet zelf het initiatief tot het plaatsen van openbare laadpalen. Inwoners, bedrijven en forensen zijn aan zet om met aanvragen de locaties voor laadpalen in te vullen.

Plankaart openbare laadpalen

Klik op de kaart om naar de plankaart te gaan.

Heeft u vragen over openbare oplaadpalen?

Veel gestelde vragen over opladen en opladen vindt u in het overzicht met betreffende vragen en antwoorden.

Als de openbare laadpaal niet naar behoren werkt of in storing is, neem dan contact op met de exploitant via het telefoonnummer op de laadpaal. Staat er geen storingnummer op? Geef dan de storing door aan Allego via telefoon 0800 37 45 337.

Zo vraagt u een laadpaal in uw omgeving aan

Als particulier of bedrijf kunt u een oplaadpaal voor elektrisch rijden aanvragen. De aanvraag gaat als volgt in zijn werk:

 1. Kijk voor u een aanvraag indient of in de directe omgeving al een oplaadpunt aanwezig is. Op de website oplaadpalen.nl vindt u een compleet overzicht van alle laadpalen in Nederland.
 2. Dien online uw aanvraag in. Een geselecteerde leverancier regelt namens de gemeente uw aanvraag en de plaatsing van de laadpaal. Het aanvragen en plaatsen van een laadpaal is gratis voor de aanvrager.
 3. De leverancier geeft op basis van uw aanvraag advies over de definitieve plek. Hij kijkt daarbij ook naar andere oplaadpalen in de buurt en het overzicht van toekomstige laadpalen. Het advies over de locatie geeft de leverancier aan u én de gemeente door. De gemeente geeft vervolgens goedkeuring voor de oplaadplek. De leverancier geeft u deze goedkeuring ook door.
 4. Na de plaatsbepaling moet de gemeente Enschede een verkeersbesluit nemen. Dit is nodig, omdat er een verkeersbord bij de oplaadplek komt. Na 6 weken – zonder bezwaar – is het besluit definitief.
 5. Ongeveer 15 weken na uw aanvraag wordt de oplaadpaal geplaatst. Zodra de laadpaal is geplaatst en ook actief is, krijgt u van de leverancier bericht. De laadpaal levert uitsluitend groene stroom.

Bent u het niet eens met de plaatsing van een laadpaal op de geplande locatie, dan kunt u tijdens de terinzageperiode van het verkeersbesluit bezwaar indienen via de gemeente Enschede.

Voorwaarden om een laadpaal aan te kunnen vragen

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden om de laadpaal voor elektrische auto’s aan te vragen. Voor het plaatsen van een laadpaal op eigen terrein heeft u geen toestemming van de gemeente nodig. U ontvangt voor aanschaf en plaatsing van een eigen laadpaal geen subsidie van de gemeente.

Voordat u een aanvraag voor een laadpaal in de openbare ruimte indient, is het belangrijk dat u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft niet de beschikking over een parkeerplaats op eigen terrein.
 • In een straal van 250 meter van uw woon- of werkadres zijn niet genoeg openbare oplaadpalen aanwezig.
 • U heeft een kentekenbewijs of leasecontract van een elektrische auto of u verwacht deze binnen 3 maanden te krijgen. We hebben als bewijs een koopovereenkomst of leasecontract nodig.
 • Uw elektrische auto kan minimaal 45 km volledig elektrisch rijden.
 • U bent inwoner van de gemeente Enschede of werkt minimaal 20 uur in de week in Enschede. Als u werknemer bent, hebben wij uw arbeidscontract als bewijs nodig.

Uw aanvraag toetst de gemeente Enschede aan de beleidsregel oplaadinfrastructuur en het bijbehorende toetsingskader. We kijken onder andere naar:

 • Vindbaarheid.
 • Zichtbaarheid.
 • Parkeerdruk in de straat of wijk.
 • Doorgang voor ander verkeer.
 • Belemmering voor straatmeubilair en openbaar groen.

Het plaatsen van een eigen laadpaal in de openbare ruimte is niet toegestaan. Ook niet als u deze oplaadplek deelt met buren of andere bedrijven uit de omgeving.

Voorwaarden bij het gebruik van een laadpaal

Een laadpaal in de openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk. Omdat zo veel mogelijk mensen met elektrische auto’s gebruik moeten kunnen maken van de laadpalen, hebben we spelregels opgesteld.

De spelregels zijn als volgt:

 • U kunt de oplaadpalen en bijbehorende parkeerplekken niet reserveren.
 • U mag geen borden plaatsen die de indruk kunnen geven dat anderen niet op deze plek mogen parkeren.
 • Het is niet toegestaan om een snoer over het trottoir of andere delen van de openbare weg uit te rollen.
 • De kosten voor het opladen rekent u af via een oplaadpas. Deze pas is verkrijgbaar bij commerciële aanbieders. De laadkosten variëren, afhankelijk van de stroomleverancier. Op dit moment geldt een tarief van 18 eurocent per kWh. Daar komt de eventuele opslag van uw laadpasverstrekker nog bij. Kijk voor een overzicht van laadpasleveranciers op laadpas.com.
 • Ligt de oplaadpaal met parkeerplek in een gebied van betaald parken? Dan betaalt u naast de oplaadkosten ook de normale parkeerkosten.
 • Heeft u een parkeervergunning voor het gebied waarin de laadplek staat? Dan is de vergunning ook geldig voor de laadplek.