Verbranden van snoeiafval en paasvuren

Verbranden van snoeiafval en paasvuren afsteken mag, maar alleen onder voorwaarden. Lees deze voorwaarden in de Algemene stookontheffing van de Wet milieubeheer en de Nadere regels Verbranding Afvalstoffen en Stoken. Met de voorwaarden zorgen we voor het milieu, veiligheid, volksgezondheid en planten en dieren.

Stap 1. Voldoet u aan de voorwaarden?

Ja - U heeft dan géén stookontheffing nodig. Ga door naar stap 2.
Nee -  U moet een stookontheffing aanvragen. Lees verder onder ‘Aanvragen’.

Stap 2. Gaat het om een paasvuur?

Ja – U moet een paasvuur melden aan de gemeente. Doe dit tenminste 4 weken voordat u het paasvuur wilt ontsteken. Lees verder onder ‘Aanvragen’.
Nee – U mag het vuur stoken.