Asbestverwijdering

Asbest is een kankerverwekkend materiaal. Het inademen van deze vezels kan slecht zijn voor uw gezondheid en uw omgeving. Meer informatie over de gezondheidsrisico’s vindt u op de website van de rijksoverheid.   Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig, voordat u asbest mag verwijderen. Het stroomschema Ik heb asbest in mijn woning, wat nu? geeft een helder overzicht.

Asbest kan voorkomen in:

  • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
  • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
  • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of c.v.-installatie, ventilatiekanaal)
  • bloembakken
  • golfplaten (daken van schuren en garages)
  • standleiding (afvoer toilet)
  • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
  • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)

Verbod op asbestdaken

Is uw huis of (bedrijfs) pand gebouwd vóór 1993? Dan heeft u kans dat er asbest op uw dak ligt. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Als u een asbestdak heeft, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de verwijdering ervan. Op de website van de rijksoverheid vindt u een stappenplan zodat u precies kunt zien wat u in welke situatie moet en kunt doen. Twijfelt u over het materiaal op uw pand? Laat uw dak dan onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf. Op de website van infomil.nl leest u alles over asbestdaken. Wees er op tijd bij want als uw dak beschadigd raakt, dan heeft u mogelijk een minder of onbruikbaar pand. Alleen een specialist mag dan uw dak vervangen en uw omgeving moet asbestvrij worden gemaakt. Dit kost veel geld. Afhankelijk van uw situatie, vergoed uw verzekering na 2024 deze kosten minder of helemaal niet meer.

Voor het laten vervangen van daken kunt u tot en met 2019 gebruik maken van een landelijke subsidie. Twente Milieu  verstrekt gratis  verpakkingsmateriaal voor uw asbestafval. Kijk op de website van Twente Milieu (www.twentemilieu.nl/afvalsoorten/asbest) voor meer informatie.

Vanaf 2024 controleert de gemeente of het verbod wordt nageleefd. Als u uw asbestdak niet voor 2024 verwijdert, dan loopt u ook het risico op een boete.