Slopen en asbest

U wilt sloopwerk doen. Dat mag, als u zich houdt aan de regels. Het is belangrijk om eerst zeker te weten of er sprake is van asbest. Asbest is schadelijk voor de gezondheid als er asbestvezels vrij komen. Als er asbest in uw  woning zit, gelden er extra regels, zoals het uitvoeren van een asbestinventarisatie.

Hoe weet u of er asbest is?

  • Is uw woning of bedrijfspand in 1994 of later gebouwd? Dan heeft u niet te maken met asbest, want dat is sinds 1993 verboden.
  • Heeft u een woning of een bedrijfspand uit 1993 of eerder? Dan  is de kans groot dat er asbest is gebruikt. Voordat u met slopen kunt beginnen, laat u een asbestinventarisatie uitvoeren. Dit moet een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf doen. Zij gaan na of er sprake is van asbest en hoeveel.

Als er asbest is: melden en verwijderen

Is er bij u asbesthoudend materiaal aanwezig? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Lees onder 'Aanvragen' hoe u een sloopmelding doet.Het kan ook zijn dat u een vergunning moet aanvragen. Lees onder 'Aanvragen' wanneer een vergunning nodig is.

Wie kan het asbest verwijderen?

  • Heeft u minder dan 35m2 geschroefde, hechtgebonden asbestplaten (bijvoorbeeld golfplaten op schuurtjes) of loszittend vloerzeil? Dan mag u dit sloopafval zelf verwijderen en naar het afvalbrengpunt brengen. Zorg ervoor dat het asbesthoudend materiaal dubbel verpakt is in speciaal plastic en goed is vast getapet. Lees hoe u dit plastic krijgt en hoe u het afval aanbiedt op de website van Twentemilieu.
  • Heeft u meer dan 35 m2 geschroefde, hechtgebonden asbestplaten, loszittend vloerzeil of ander materiaal waarin asbest verwerkt is? Schakel dan altijd een gecertificeerd asbestbedrijf in  voor het verwijderen van asbest. Dit bedrijf helpt u ook met alles wat verder nog nodig is. 

Geen asbest? Misschien toch melden

Is er geen asbest? Dan moet u het sloopwerk misschien toch melden. De vraag is dan, hoeveel bouw- en sloopafval er komt.

  • Heeft u minder dan 10 m3 bouw- en sloopafval? Dan hoeft u dit niet bij de gemeente te melden en kunt u gewoon beginnen met de sloopwerkzaamheden.
  • Heeft u meer dan 10 m3 bouw- en sloopafval? Dan moet u het slopen minimaal 4 weken van te voren melden bij de gemeente. Lees onder 'Aanvragen' hoe u een sloopmelding doet.

Het kan ook zijn dat u een vergunning moet aanvragen. Lees onder 'Aanvragen' wanneer een vergunning nodig is.