Algemene voorwaarden en verplichtingen subsidie GroenBlauw Enschede

Als u de subsidie wil krijgen, moet u voldoen aan deze regels:

 • U vraagt de subsidie aan voor een bestaande woning of bedrijfspand dat ouder is dan 3 jaar en binnen de bebouwde kom staat. Voor nieuwbouw kunt u geen subsidie aanvragen.
 • De vergoeding die u krijgt is maximaal 50 procent van de totale aanschaf- en aanlegkosten. Daarnaast gelden voor de verschillende aanpassingen nog maximale totaalbedragen. Kijk bij de aanpassing welke bedragen gelden.
 • Voor sommige aanpassingen geldt een minimum aantal vierkante meters. Als u hieraan niet voldoet, kunt u bijvoorbeeld samen met buren een aanvraag doen. Dan moet u wel een toestemmingsformulier van uw medeaanvragers toevoegen.
 • De aanpassing blijft minimaal 10 jaar bestaan. U krijgt geen subsidie voor herstel, reparatie of uitbreiding van een bestaande aanpassing.
 • U levert foto’s aan van de situatie voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en van de situatie nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 • Als de gemeente wil controleren hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd, geeft u toegang tot uw huis of tuin.
 • De werkzaamheden zijn uitgevoerd na 1 januari 2022.
 • U hebt niet eerder subsidie gekregen voor de werkzaamheden waarvoor u nu een bijdrage vraagt.
 • Het materiaal dat nodig is voor de aanpassing is maximaal 6 maanden voor het uitvoeren van de werkzaamheden gekocht.
 • U stuurt de subsidieaanvraag op binnen 6 maanden nadat de werkzaamheden voor de aangevraagde aanpassing klaar zijn.
 • U dient online uw subsidieaanvraag in. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u ondernemer bent gebruikt u een ander aanvraagformulier. U kunt ook per post een subsidieaanvraag indienen. Download het aanvraagformulier.
 • Stuur het ingevulde formulier naar Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500AA, t.a.v. de afdeling Documentair Diensten Centrum.
 • U kunt voor elke aanpassing 1 aanvraag doen per gebouw.
 • U mag aanvragen combineren. U kunt bijvoorbeeld een groen dak aanleggen en tegels vervangen door groen. Of u kunt de regenpijp afkoppelen van de riolering en tegels verwijderen om daar water op te vangen. U kunt niet voor hetzelfde gebouw een groen dak combineren met afkoppelen. U vangt namelijk al water op, op het dak.
 • U mag maximaal 5 aanvragen per jaar doen. Deze aanvragen moeten voor verschillende gebouwen zijn.
 • U kunt niet voor dezelfde aanpassing meerdere vergoedingen aanvragen vanuit verschillende subsidieregelingen.
 • De aanpassing en de uitvoering van de aanpassing voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het welstandsbeleid en de bouwverordening) en zijn voorzien van de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning, monumentenvergunning, enzovoorts).
 • De aanpassing zorgt niet voor (water)overlast bij anderen.

Als u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u contact opnemen: