Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Anders inkopen!

Anders inkopen!
Welkom op de relatiemiddag inkoop 21 maart 2019

Terugblik op de Relatiemiddag

Met ruim 90 aanmeldingen en bijna net zoveel deelnemers, was de Relatiemiddag Inkoop een groot succes. 

Wat nu?

Deze middag heeft ons veel opgeleverd. Elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over onderwerpen als samenwerken, inkoop met oog voor elkaars belang en innovatie hebben dat laten zien. Het heeft ons opnieuw geleerd dat het van groot belang is om voorafgaand aan inkooptrajecten de markt goed te bevragen, onderzoek te doen en met elkaar in gesprek te gaan om te kijken of er win-win situaties te creëren zijn.

Klankbordgroep

We hebben meer dan 30 aanmeldingen gehad voor de klankbordgroep inkoop. Ondernemers uit verschillende branches, zoals de zorg, zakelijke dienstverlening en infrastructuur, hebben zich opgegeven om deel te nemen. We zullen hieruit een selectie maken, rekening houdend met een goede afspiegeling van onze relaties. Uiteindelijk zal dit resulteren in een klankbordgroep van 10 vertegenwoordigers

Met deze klankbordgroep gaan we na de zomer aan de slag om nog verder van elkaar te leren en waar mogelijk elkaar te versterken. Samen nemen we nogmaals het inkoopbeleid onder de loep. Thema’s als circulariteit en innovatie krijgen onze bijzondere aandacht.

De gemeente Enschede wil koploper zijn in innovatief inkopen om zo het inkoopproces maximaal te benutten en onze maatschappelijke doelstellingen te behalen. Dit kunnen en willen wij niet alleen en hierbij hebben we u als ondernemer keihard nodig.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact met ons opnemen via inkoop@enschede.nl.

 

Doorlopend spreekuur

 

Bevindingen tijdens de Relatiemiddag

Met dank aan jullie input, hebben we de nodige bevindingen op kunnen halen tijdens de Relatiemiddag. 

Hoe nu verder?

Momenteel nemen deze input al mee in de interne heroriëntatie op hoe wij onze inkoopstrategieën inrichten. Een gedetailleerde uitwerking wordt verder opgepakt in de nieuw te vormen klankborgroep.