Archeologisch onderzoek bij bouwen of verbouwen

Als u werkzaamheden in de bodem gaat uitvoeren, moet u misschien archeologisch onderzoek laten doen.

Meer informatie

Ga bij Erfgoed Enschede na of uw archeologisch onderzoek moet laten doen: