Websites archief

Archief website enschede.nl

Gearchiveerde website van Enschede.nlDe gemeente Enschede laat de website enschede.nl elke dag helemaal archiveren. Dit archief vindt u op enschede.archiefweb.eu

In het archief ziet u per dag in het verleden, wat er op enschede.nl stond. Let op, dit is dus geen actuele informatie! Kijk voor actuele informatie altijd op enschede.nl zelf.

Andere gearchiveerde websites

Naast de hoofdwebsite kunt u enkele andere oude websites van de gemeente Enschede bekijken. Die staan hieronder opgesomd. Ook deze informatie is niet meer actueel.

Herstructurering Bedrijventerrein Havengebied

Iedereen Onderdak

  • Deze website gaf informatie over het project voor het realiseren van 250 wooneenheden voor mensen die dak- of thuisloos zijn.
  • Ga naar de archiefsite Iedereen Onderdak

Noordelijke Ontsluiting Enschede - Kennispark (NOEK)

Stadsbrand 1862

Vuurwerkramp

    • Deze website gaf informatie over de Vuurwerkramp op zaterdag 13 mei 2000. Deze ramp is over heel de wereld bekend geworden als de ‘Vuurwerkramp Enschede’. Op deze website staan feiten, reacties en verwijzingen naar verschillende websites en betrokken partijen.
    • Ga naar de archiefsite Vuurwerkramp