Bedank uw mantelzorger!

De gemeente Enschede waardeert mantelzorgers enorm voor hun inzet.

Wethouder Jurgen van Houdt van Zorg hierover: “ Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol bij mensen die voor kortere of langere tijd  ondersteuning nodig hebben. Daarmee leveren zij een grote bijdrage aan de zelfredzaamheid van deze mensen. Dat vraagt vaak veel tijd en energie. Daarom willen we als gemeente mantelzorgers waar mogelijk ondersteunen.”  Daarom kunt u een waardering voor uw mantelzorger aanvragen. Zo bedanken we samen uw mantelzorger voor zijn of haar ondersteuning.

Waardering aanvragen

Heeft u een mantelzorger? Vraag dan de mantelzorgwaardering van € 150,-- aan. U kunt hiervoor het formulier op enschede.nl/mantelzorg downloaden. Een volledig ingevuld en ondertekend formulier stuurt u per post naar:
Gemeente Enschede
 t.a.v. Team Voorzieningen
Postbus 20
7500 AA Enschede
Of u levert het formulier in bij het stadskantoor (in de brievenbus naast de ingang), Hengelosestraat 51, Enschede, t.a.v. Team Voorzieningen.

Let op: uw aanvraag moet uiterlijk 7 december 2015 bij ons binnen zijn. Na 7 december 2015 nemen wij geen verzoeken meer in behandeling.

Meer informatie? Kijk op: enschede.nl/mantelzorg. Voor vragen kunt u ook bellen met het wijkteam: 053 481 7900