Behandeling van de moties

Dit jaar is de Motiemarkt gekoppeld aan de bespreking van de Zomernota. Bij de Zomernota kan de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders opdracht geven om zaken uit te werken voor de begroting. De gemeenteraad kan na de Motiemarkt dus het college de opdracht geven om uw idee te verwerken in de begroting die eind 2019 gepresenteerd wordt en waar de raad begin november over debatteert. Zeker bij grotere ideeën biedt dit de kans om, eventueel ook samen met u als indiener, wat langer de tijd te nemen om uw idee verder uit te werken. 

Maar natuurlijk kunnen er ook moties uit de Motiemarkt komen die niet in de begroting hoeven te worden verwerkt en dus gelijk bij de Zomernota in stemming kunnen worden gebracht.