Belangrijke Stappen voor Cultuur en Evenementen in Enschede

07 december 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

In een belangrijke week voor de cultuur in Enschede zijn er diverse ontwikkelingen gaande. Maandag, tijdens de raadsvergadering van 4 december, heeft de gemeenteraad het nieuwe cultuur- en evenementenbeleid officieel vastgesteld.

Deze beslissing vormt een mijlpaal voor de bloeiende culturele sector in onze stad. Vandaag heeft het college van Burgemeester en Wethouders het evenementenprogramma voor 2024 vastgesteld.

Het enthousiasme en de betrokkenheid van de gemeenschap zijn duidelijk merkbaar. Met maar liefst 25 ingediende aanvragen voor evenementensubsidies. Het beschikbare subsidieplafond voor 2024 bedraagt €671.933,-. Terwijl er aanvragen zijn ingediend voor een totaalbedrag van €726.035,-. Na zorgvuldige beoordeling en rangschikking op basis van vooraf vastgestelde criteria worden de subsidiegelden verdeeld over 22 evenementen die opvallend bijdragen aan een gevarieerd, bruisend, en cultureel aanbod in Enschede, met een regionale uitstraling.

Rijke mix aan evenementen

Het evenementenprogramma voor 2024 is een rijke mix van gevestigde evenementen en innovatieve nieuwkomers. Populaire evenementen zoals het Koningsfestival, Symphonic Broadway, en Grolsch Summersounds blijven een belangrijk onderdeel, naast verbindende en inclusieve evenementen zoals de Stadsherberg, het Wijkfestival en The Overkill Festival. Culturele hoogtepunten zijn onder andere het Van Haag tot Wal Festival en RUMOER. Het programma omvat ook zogenaamde TIC-evenementen zoals de Dutch Innovation Days en Enschede Lights Up. Deze evenementen passen bij het technologische, innovatieve en creatieve profiel van de stad. Ook sportevenementen zoals de Singelloop keren volgend jaar terug. 

Nieuwkomers

Ook dit jaar is er een aantal nieuwkomers die voor het eerst vanuit de evenementensubsidieregeling worden ondersteund.

  • Hackfest: Een tweedaags evenement voor techneuten en makers om creatieve projecten te presenteren aan een breed publiek. Met lezingen, workshops en door ter plekke aan projecten te werken wordt innovatief talent in Enschede in de schijnwerpers gezet.
  • Reality Check Festival: Een evenement van het Saxion XR Lab, gericht op XR, game technologie, visual storytelling en meer. Het festival heeft als doel professionals, studenten, docenten en andere enthousiastelingen dichter bij elkaar te brengen en hen te inspireren.
  • Sky is the Limit Festival: Gericht op de Enschedese studentengemeenschap, biedt het podium aan lokaal talent en opkomende artiesten.
  • Willems Culturele Kerstmarkt: Een betoverende kerstmarkt in het centrum Enschede. Met optredens, voorstellingen, en lokale lekkernijen, die het hart van de stad vult met feestelijke sfeer.
  • Wijkfestival: Een laagdrempelig evenement dat kunst en cultuur naar de wijk Pathmos brengt, gebaseerd op de verhalen en dromen van de bewoners.

Ook voor 2025 volop subsidiekansen

Cultuurwethouder Jeroen Diepemaat is verheugd dat deze week een aantal mooie stappen zijn gezet om cultuur en evenementen te blijven ondersteunen: “Het is prachtig om te zien dat er zoveel instellingen, makers en creatievelingen de afgelopen periode hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe beleid. Samen maken we van Enschede een bruisende culturele stad.” Nu het nieuwe cultuur- en evenementenbeleid is vastgesteld, gaat de gemeente aan de slag met het uitwerken van nieuwe subsidieverordeningen. 

“Culturele organisaties en evenementenorganisatoren kunnen ook volgend jaar rekenen op verschillende subsidiemogelijkheden. We vinden het belangrijk om hierover met de sector in gesprek te blijven. Op 12 december staat er daarom een participatiesessie gepland waarbij men mee kan denken over deze nieuwe subsidies. De bedoeling is om de nieuwe verordeningen in januari door de gemeenteraad vast te laten stellen. Zodat culturele instellingen en organisatoren volgend jaar opnieuw een aanvraag kunnen doen voor hun activiteiten.”