Aanslag gemeentelijke belastingen

Belastingplichtigen ontvangen jaarlijks een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Deze aanslag ontvangt u van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Op de site van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kunt u, met behulp van uw DigiD uw persoonlijke zaken regelen. Ook vindt u daar meer informatie over uw aanslag en de wijze van betalen.

U kunt via het digitale loket van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbtwente.nl) met DigiD de volgende persoonlijke zaken regelen:

  • Aanslag gemeentelijke belastingen inzien
  • Automatische betaling van uw aanslag
  • Bezwaar tegen de aanslag
  • Betalingsregeling aanvragen
  • Hondenbelasting aan- of afmelden
  • Taxatieverslag inzien
  • Aanvragen compensatie aantal ledigingen bij veel medisch afval

Kwijtschelding
In de gemeente Enschede kunt u onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding aanvragen voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelastingen. Meer informatie vindt u op de site van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbtwente.nl).

Bezwaar
Wilt u bezwaar maken tegen de heffingen en waarde op uw aanslag? Meer informatie vindt u op de site van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbtwente.nl).

WOZ-waarde
Op de belastingaanslag staat ook de waardebeschikking van uw woning of pand, op grond van de Wet Waardering Onroerend Zaken vermeld. Deze waarde wordt gebruikt om de hoogte van de aanslag Onroerend Zaakbelastingen te bepalen. Meer informatie over de waardebeschikking vindt u op de site van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbtwente.nl).

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.