Afvalstoffenheffing

Als u in een huis woont waarin huishoudelijk afval kan ontstaan, dan moet u de gemeentelijke afvalstoffenheffing betalen. Voor de afvalstoffenheffing betaalt u naast een vast tarief ook voor het aantal keren dat u afval aanbiedt. Hoe beter u afval scheidt, des te minder vaak u de restafvalcontainer hoeft te laten legen. U betaalt daardoor minder afvalstoffenheffing. Kortom afval scheiden loont!

Niet-huishoudelijke afvalstoffen, oftewel bedrijfsafval, wordt door de gemeente niet opgehaald. Daarvoor moet u een contract afsluiten met een bedrijfsafvalinzamelaar.

Meer informatie over uw aanslag en de wijze van betalen vindt u op de website van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbtwente.nl). Hier kunt u, met behulp van uw DigiD uw persoonlijke zaken regelen.

Om uw aanslag gemeentelijke belastingen in te zien of voor bezwaar tegen de aanslag afvalstoffenheffing verwijzen wij u naar de website van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbtwente.nl). Let op: hiervoor heeft u DigiD nodig.

 Hoe minder vaak u afval aanbiedt, hoe meer u kunt besparen. Wilt u nagaan wat u mogelijk op uw afvalkosten gaat besparen? Bekijk dan de rekenmachine op twentemilieu.nl/enschede/rekenmachinediftar. Kijkt u voor de actuele tarieven op www.gbtwente.nl.

Definitieve aanslag afvalstoffenheffing
In februari 2018 ontvangt u over het jaar 2017 een definitieve aanslag afvalstoffenheffing. Op deze aanslag staat dan ook het aantal keren dat u daadwerkelijk uw grijze container aan de straat hebt gezet, of een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer hebt gebracht. Als u in 2017 minder restafval had dan op de voorlopige aanslag berekend is, krijgt u geld terug. Heeft u meer restafval dan vooraf berekend? Dan is uw definitieve aanslag hoger dan de voorlopige en betaalt u het verschil bij. Het verschil wordt verrekend met de aanslag voor het jaar daarop. Dat geldt zowel voor als u geld terug krijgt, als ook voor wanneer u bijbetaalt.

Tegemoetkoming medisch afval
Enschedese huishoudens waar sprake is van een chronische ziekte met veel onvermijdbaar medisch afval kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Medisch afval is bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

De tegemoetkoming medisch afval vraagt u aan bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbtwente.nl). Let op: hiervoor heeft u DigiD nodig.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.