Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hier aan mee via de afvalstoffenheffing. Voor de afvalstoffenheffing betaalt u naast een vast tarief ook voor het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Hoe beter u afval scheidt, des te minder vaak u de restafvalcontainer hoeft te laten legen. U betaalt daardoor minder afvalstoffenheffing. Kortom afval scheiden loont!

Niet-huishoudelijke afvalstoffen, oftewel bedrijfsafval, wordt door de gemeente niet opgehaald. Daarvoor moet u een contract afsluiten met een bedrijfsafvalinzamelaar.

U kunt uw aanslag afvalstoffenheffing bekijken bij het gemeentelijk belastingkantoor.

Uw aanslag inzien

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

 Hoe minder vaak u afval aanbiedt, hoe meer u kunt besparen. Wilt u nagaan wat u mogelijk op uw afvalkosten gaat besparen? Bekijk dan de rekenmachine op twentemilieu.nl/enschede/rekenmachinediftar. Kijkt u voor de actuele tarieven op www.gbtwente.nl.

Tegemoetkoming medisch afval
Enschedese huishoudens waar sprake is van een chronische ziekte met veel onvermijdbaar medisch afval kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Medisch afval is bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

De tegemoetkoming medisch afval vraagt u aan bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbtwente.nl).

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.