Automatische betaling belastingen/heffingen regelen

Als u een doorlopende machtigingskaart heeft ingezonden, dan ziet u dit terug op uw aanslagbiljet. Op ieder van de daarop genoemde data wordt 1/10 deel van het aanslagbedrag automatisch afgeschreven van uw rekening. In andere gevallen moet de aanslag binnen 60 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet worden betaald.

Machtiging verlenen, machtiging intrekken, rekeningnummer wijzigen en de status van uw betalingen inzien kunt u regelen via Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbtwente.nl). Let op: hiervoor heeft u DigiD nodig.
 

Als u alsnog in termijnen wilt betalen, dan kunt u een machtiging verlenen. U kunt via dit loket een machtiging verlenen of intrekken. Daarnaast kunt u uw rekeningnummer wijzigen en de status van de betalingen van uw gemeentelijke belastingen inzien.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u terecht bij de gemeente Enschede, Telefoon: 053 - 481 83 83. Indien u uw aanslag wilt betalen, maar u hebt geen acceptgiro (meer), dan kan dat op rekeningnummer 28.51.41.228, ten name van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT), onder vermelding van het aanslagbiljetnummer.