Automatische betaling belastingen/heffingen regelen

Als u een doorlopende machtiging hebt afgegeven, dan ziet u dit terug op uw aanslagbiljet. Op ieder van de daarop genoemde data wordt 1/10 deel van het aanslagbedrag automatisch afgeschreven van uw rekening. In andere gevallen moet de aanslag binnen 60 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet worden betaald.

Als u uw aanslag in één keer wil betalen, dan kunt u uw betaling richten aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT), IBAN NL72 BNGH 028.514.1228, onder vermelding van het aanslagbiljetnummer.

Machtiging verlenen, machtiging intrekken, rekeningnummer wijzigen en de status van uw betalingen inzien kunt u regelen via Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbtwente.nl). Let op: hiervoor heeft u DigiD nodig.
 

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.