Liggelden haven

Voor de Enschedese haven geldt de Verordening op de heffing en invordering van haven-, kade- en opslaggelden 2019. Hierin staan alle regels die gelden in de haven. 

De gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem vormen samen de netwerkorganisatie Gemeenschappelijk Havenbeheer Twente (GHT). Het GHT registreert de vervoersstromen en overslag op het Twentekanaal. Geregistreerd worden bestemming, verblijfsduur en ladinggegevens. Op www.portoftwente.com/havenbedrijf/ vindt u meer informatie over de havens in Oost Nederland.

Meldingsplicht

De meldingsplicht houdt in dat de schipper zijn komst meldt via:

  • het webportaal Havengelden en houdt zich aan de procedures van het webportaal Havengelden;
  • info@portoftwente.com o.v.v. naam schip, datum aankomst, betreffende haven en waterverplaatsing bij maximale diepgang (indien de diepgang meer is dan 2,80m, dan geldt de maximale diepgang van 2,80m);
  • de havenmeester, wanneer de schipper een ligplaats heeft ingenomen met zijn vaartuig. Dit kan tijdens kantooruren binnen 2 uur na aankomst van het schip.

Liggelden

In Enschede worden haven-, kade- en opslaggelden geheven. Onder 'Kosten' vindt u de tarieven.