Naheffingsaanslag parkeerbelastingen

Een naheffingsaanslag parkeerbelastingen krijgt u als u uw auto op een terrein met een ticketautomaat of bij een parkeermeter parkeert en niet heeft betaald of als de parkeertijd is verstreken.

Wielklem

Ook bij een wielklem krijgt u een naheffingsaanslag parkeerbelastingen. Deze klem wordt aangebracht als u:

  • een ontvangen aanmaning nog niet hebt voldaan en opnieuw een parkeerboete krijgt;
  • uw parkeergeld niet heeft betaald en uw naam en adresgegevens niet achterhaald kunnen worden.

U kunt bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag parkeerbelastingen. Dit kan digitaal via onderstaande link. U kunt uw bezwaar natuurlijk ook schriftelijk indienen.

Als u een naheffingsaanslag krijgt dan wordt u één uurtarief à € 3,10 in rekening gebracht plus een naheffing € 64,50

De kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem bedragen € 70,-.
De kosten voor de overbrenging en bewaring bedragen € 148,75 (inclusief BTW).
Voor de eerste zeven dagen van bewaring worden geen kosten in rekening gebracht. Vanaf de achtste dag bedragen de kosten voor bewaring € 2,38 (inclusief BTW) per dag.

Wat zijn mijn rechten plichten?

Bezwaren tegen een naheffingsaanslag parkeerbelastingen kunt u binnen zes weken na dagtekening, gemotiveerd en alleen schriftelijk of via het digitaal loket indienen. Schriftelijk moet u het bezwaar indienen bij Directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Wat moet ik nog meer weten?

Een naheffingsaanslag is niet hetzelfde als een parkeerbekeuring. Een parkeerbekeuring wordt gegeven als u daar parkeert waar het niet mag. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) stuurt u dan een beschikking. Hier kunt u eventueel tegen in beroep gaan bij de Officier van Justitie.
Een naheffingsaanslag krijgt u bij het niet betalen of niet tijdig betalen van parkeergeld. U krijgt dan een naheffingsaanslag parkeerbelastingen. Bezwaar tegen een naheffingsaanslag moet bij de Directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente Enschede, 053-481 83 83.