Precariobelasting

Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen op, boven of in gemeentegrond plaatst, bijvoorbeeld een terras, uithangbord of bouwcontainer. U ontvangt van GBTwente een aanslag.

Uw aanslag inzien

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.
Voor meer informatie over precariobelasting kijkt u op GBTwente.nl

Goed om te weten:

 • Heeft u een aanslag ontvangen? Dan betekent dit niet automatisch dat de gemeente toestemming geeft om uw voorwerp te plaatsen. Hiervoor is altijd een vergunning nodig. Wilt u meer informatie bel met 14 053.
 • Wilt u een wijziging doorgeven?
  Mail naar info@gbtwente.nl om uw wijziging door te geven. Heeft u vragen? Bel met 14 053.
 • Bent u het niet met de aanslag eens?
  Dan kunt u een bezwaarschift indienen of stuur uw bezwaar in een brief naar GBTwente, Postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Er zijn verschillende tarieven. Degene die voorwerpen plaatst betaalt deze belasting. Voor kleine naamborden of borden om een pand te verhuren of te verkopen die in de tuin of aan het object zijn aangebracht, betaalt u niets. Dit geldt ook als u voorwerpen plaatst voor activiteiten met een politiek-, godsdienstig-, sociaal- of liefdadig karakter.

Bedragen precariobelasting 2020

Voorwerpen aan gevels en luifels

 • € 118,92 per jaar.

Borden boven gemeentegrond per 0,5 m2 frontoppervlakte

 • Zonder kunstverlichting: € 37,08 per jaar of € 3,09 per maand;
 • Met kunstverlichting:€ 55,32 per jaar of € 4,61 per maand.

Terrassen per m2 grondoppervlakte
Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen onder op of boven een terras per 1 m2 ingenomen grondoppervlakte

  gebied A gebied B
per jaar € 60,24 € 47,64
in het terrasseizoen (acht maanden) € 39,92 € 31,50
in het terrasseizoen per maand € 5,02 € 3,97
buiten het terrasseizoen per  maand € 8,51 € 6,05

Uitstallingen
Het tarief  bedraagt voor het uitstallen van al dan niet ten verkoop of ter verhuring aangeboden goederen en dergelijke per 1 m2 ingenomen grondoppervlakte in

  gebied A gebied B
in het zomerseizoen (zes maanden) € 59,58 € 40,26
in het zomerseizoen per maand € 9,93 € 6,71
per kwartaalbuiten zomerseizoen € 24,15 € 16,38
per maand buiten zomerseizoen € 8,05 € 5,46

Gebied A
Het gebied dat wordt begrensd door Oldenzaalsestraat, Parallelweg, Stationsplein, Piet Heinstraat, Nijverheidstraat, Boulevard 1945 met uitzondering van het tussen de Beltstraat en de Kuipersdijk gelegen gedeelte aan de zuidzijde van de Boulevard 1945.

Gebied B
Het buiten het gebied A liggende deel van de gemeente.

Automaten

 • Aan een gevel per 0,50 m2 frontoppervlakte: € 19,92 per jaar of € 1,66 per maand;
 • Op openbare gemeentegrond: per vierkante meter € 31,92 per jaar of € 2,66 per maand.

Voorwerpen bij bouw- en sloopwerkzaamheden
Voor het hebben van bouwmaterialen zoals een loods, een keet, een container, een steiger of een stelling, een heikar of een heistelling, een kraan, een betonmolen, een asfaltketel, trechter, of enig ander werktuig ten dienste van enig bouw- of sloopwerk aangevoerde, c.q. af te voeren materialen bedraagt de precariobelasting, per vierkante meter ingenomen grondoppervlakte per maand € 4,05.

Installaties voor het al dan niet automatisch aftappen van motorbrandstoffen, olie lucht of water per jaar

 • Benzine/olie/gas-aftapinrichting € 268,38
 • Benzine/olie/gas-aftapinrichting (verplaatsbaar) € 101,60
 • Bovensmeringspomp € 45,85
 • Olieverversinstallatie € 45,85
 • Pompperron, behorende bij een aftapinrichting € 45,85
 • Benzine/olie/gas-opslagtank € 268,40
 • Benzine/olie/gas-bovengrondse opslagtank minder dan 200 liter € 100,20
 • Bedieningshuis € 101,60
 • Luchtpomp/servicezuil € 101,60
 • Vulput € 21,65
 • Reclame/verlichtingszuil bij aftapinrichting € 21,65
 • Wateraftappunt € 21,65

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.