Onroerendezaakbelasting

De onroerendezaakbelasting (OZB) is geregeld in de Gemeentewet en de gemeentelijke verordening op de heffing van onroerendezaakbelasting.

Bij onroerende zaken, die in hoofdzaak tot woning dienen, heft de gemeente alleen eigenarenbelasting.
Op iedere onroerende zaak, die niet in hoofdzaak tot woning dient (bijvoorbeeld een bedrijfspand) heft de gemeente twee soorten belastingen:

  • de gebruikersbelasting: deze belasting wordt geheven van degene die de onroerende zaak op 1 januari gebruikt (bijvoorbeeld de huurder, eigenaar-bewoner of eigenaar-ondernemer);
  • de eigenarenbelasting: deze belasting wordt geheven van degene die op 1 januari het 'genot krachtens zakelijk recht' van de onroerende zaak bezit. Het zakelijk recht kan dan eigendomsrecht of bijvoorbeeld erfpachtrecht zijn.

Bent u eigenaar-ondernemer in een bedrijfspand, dan betaalt u dus beide belastingen. Meer informatie vindt u op de website van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbtwente.nl).

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.