Precariobelasting

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of -water moet u een vergoeding betalen. Deze vergoeding noemen we precariobelasting. U kunt hierbij denken aan voorwerpen bij benzinestations, aan automaten, uitstallingen en terrassen bij winkels en cafés, reclamevoorwerpen aan gevels of voorwerpen ten behoeve van werkzaamheden die uitsteken boven de openbare weg.

Er zijn verschillende tarieven. Degene die voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond plaatst moet deze belasting betalen.
Voor kleine naamborden of borden om een pand te verhuren of te verkopen die in de tuin of aan het object zijn aangebracht, hoeft u niets te betalen. U hoeft ook niets te betalen als het gaat om voorwerpen voor activiteiten met een politiek, godsdienstig, sociaal of liefdadig karakter.

De inning van deze belasting wordt verzorgd door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT).

Wat moet ik nog meer weten over...

 • Het plaatsen van voorwerpen?
  Het ontvangen van een aanslag precariobelasting betekent niet dat de gemeente toestemming heeft verleend om de voorwerpen op of boven openbare gemeentegrond aanwezig te hebben. Daarvoor is altijd nog een vergunning van de gemeente nodig. Zonder zo’n vergunning is dat strafbaar, ook al wordt precariobelasting betaald.
 • Teruggave van precariobelasting?
  Mochten er in de loop van het jaar wijzigingen optreden, dan kunt u dit melden bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Het e-mailadres is info@gbtwente.nl. Hiermee wordt dan rekening gehouden met de aanslag of u krijgt het teveel betaalde terug. Voor meer inlichtingen kunt u bellen met telefoonnummer 053 - 481 58 85.

Bent u het niet eens met de opgelegde aanslag? Neemt u dan contact op met de gemeente.
U kunt ook via het digitale loket van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente www.gbtwente.nl met DigiD een bezwaarschrift indienen.

Uiteraard kunt u ook schriftelijk bezwaar maken. Stuur uw bezwaar naar:

Directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente,
Postbus 845,
7550 AV Hengelo

Bedragen precariobelasting 2019

Voorwerpen aan gevels en luifels

 • € 117,30 per jaar.

Borden boven gemeentegrond per 0,5 m2 frontoppervlakte

 • Zonder kunstverlichting: € 36,54 per jaar of € 3,05 per maand;
 • Met kunstverlichting: € 54,60 per jaar of € 4,55 per maand.

Terrassen per m2 grondoppervlakte
Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen onder op of boven een terras per 1 m2 ingenomen grondoppervlakte

  gebied A gebied B
per jaar € 59,40 € 47,04
in het terrasseizoen (acht maanden) € 39,92 € 31,50
in het terrasseizoen per maand € 4,99 € 3,94
buiten het terrasseizoen per  maand € 8,51 € 6,05

Uitstallingen
Het tarief  bedraagt voor het uitstallen van al dan niet ten verkoop of ter verhuring aangeboden goederen en dergelijke per 1 m2 ingenomen grondoppervlakte in

  gebied A gebied B
in het zomerseizoen (zes maanden) € 58,74 € 39,72
in het zomerseizoen per maand € 9,79 € 6,62
per kwartaalbuiten zomerseizoen € 23,82 € 16,14
per maand buiten zomerseizoen € 7,94 € 5,38

Gebied A
Het gebied dat wordt begrensd door Oldenzaalsestraat, Parallelweg, Stationsplein, Piet Heinstraat, Nijverheidstraat, Boulevard 1945 met uitzondering van het tussen de Beltstraat en de Kuipersdijk gelegen gedeelte aan de zuidzijde van de Boulevard 1945.

Gebied B
Het buiten het gebied A liggende deel van de gemeente.

Automaten

 • Aan een gevel per 0,50 m2 frontoppervlakte: € 19,68 per jaar of € 1,64 per maand;
 • Op openbare gemeentegrond: per vierkante meter € 31,50 per jaar of 2,63 per maand.

Voorwerpen bij bouw- en sloopwerkzaamheden
Voor het hebben van bouwmaterialen zoals een loods, een keet, een container, een steiger of een stelling, een heikar of een heistelling, een kraan, een betonmolen, een asfaltketel, trechter, of enig ander werktuig ten dienste van enig bouw- of sloopwerk aangevoerde, c.q. af te voeren materialen bedraagt de precariobelasting, per vierkante meter ingenomen grondoppervlakte per maand € 4,00.

Installaties voor het al dan niet automatisch aftappen van motorbrandstoffen, olie lucht of water per jaar

 • Benzine/olie/gas-aftapinrichting € 264,66
 • Benzine/olie/gas-aftapinrichting (verplaatsbaar) € 100,20
 • Bovensmeringspomp € 45,20
 • Olieverversinstallatie € 45,20
 • Pompperron, behorende bij een aftapinrichting € 45,20
 • Benzine/olie/gas-opslagtank € 264,70
 • Benzine/olie/gas-bovengrondse opslagtank minder dan 200 liter € 100,20
 • Bedieningshuis € 100,20
 • Luchtpomp/servicezuil € 100,20
 • Vulput € 21,35
 • Reclame/verlichtingszuil bij aftapinrichting € 21,35
 • Wateraftappunt € 21,35

Voor specifieke vragen over de Precariobelasting kunt u het contactformulier van de gemeente gebruiken. Kies in dit formulier voor het thema 'belastingen en heffingen'. Uw vraag komt dan direct bij de juiste afdeling binnen.

Wilt u uw mening geven over de digitale dienstverlening van de gemeente, laat het ons weten via 'Mijn mening over het Digitaal Loket'. Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen.