Waterschapslasten

Het waterschap Vechtstromen zorgt voor een goede waterkwaliteit en waterstanden. Inwoners en bedrijven betalen hiervoor waterschapsbelasting. Het GBLT heft en int de belasting voor het waterschap Vechtstromen. Door te stemmen bij de waterschapsverkiezingen heeft u invloed op het beleid van het waterschap Vechtstromen.

Uw aanslag inzien

Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. GBTwente beoordeelt namens het GBLT kwijtschelding voor de waterschapsbelastingen.

Online kwijtschelding aanvragen

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.