Citymarketingvisie

In 2020 wil Enschede in Nederland bekend staan als het grootstedelijk hart van Oost-Nederland met kennis, talent en ondernemingsgeest. Een stad die zich kenmerkt door jeugdig elan en een sportief en creatief leefklimaat. Een ondernemende kennisstad die grenzen verlegt. De strategische visie citymarketing Enschede vertelt over de uitgangspunten die onder deze doelstellingen liggen, en geeft aan met welke strategie en organisatie dit gerealiseerd gaat worden.

PDFstrategische-visie-citymarketing.pdf

Lees ook de samenvatting:

PDFsamenvatting-visie-citymarketing.pdf