Coalitieakkoord: duurzaam, samen, sterker!

In een brief aan de stad (d.d. 14 mei 2014) vertelt het college wat de speerpunten zijn in het coalitieakkoord 2014-2018.

Duurzaam, samen, sterker!

U koos op 19 maart voor nieuwe volksvertegenwoordigers. Na zorgvuldige onderhandelingen is er een akkoord gesloten tussen D66, Burgerbelangen Enschede, CDA, VVD en ChristenUnie. In de achterliggende periode hebben we ons uitvoerig verdiept in wat ons bindt en hoe we de belangrijkste uitdagingen die voor ons liggen aan willen pakken. De uitdagingen op het gebied van armoede, werk en zorg zijn aanzienlijk. Als het nieuwe bestuur van deze gemeente zijn we ons daar van bewust en willen we investeren in het versterken van de sociale en economische infrastructuur. Daarbij gaan we uit van de kracht van onze inwoners. Op al het goeds dat leeft in onze gemeente, we hebben vertrouwen in de energie van Enschede. Wij willen het samen met u doen. Want door mét elkaar op te trekken ontstaan er kansen voor iedereen.

Wij staan open voor alle inspirerende initiatieven van bewoners en ondernemers en denken graag mee over de uitvoering. Want met elkaar maken we het voor elkaar. Samen zoeken we naar oplossingen voor nu èn voor later, die getuigen van lef, durf en daadkracht. Samen werken we aan een duurzaam en sterk Enschede.

Duurzaam

We bouwen aan een goede financiële basis voor de toekomst. Daarom werken we aan ambities die passen bij de omvang van onze portemonnee. Zuinig zijn is daarbij de norm, want de inwoners van de gemeente moeten kunnen vertrouwen op een financieel solide overheid. Dat betekent ook werken aan projecten waar Enschede behoefte aan heeft. Zoals investeren in een duurzame leefomgeving voor iedereen. Met veel ruimte voor groene bewonersinitiatieven en gezamenlijk groenbeheer. Maar ook verkeersdrukte leiden we in goede banen. Door verbeterde veiligheid en doorstroming, gratis openbaar vervoer voor ouderen en door de ruimte te geven aan fietsers.

Samen

De zorg is onze zorg. Als gemeente nemen we zorgtaken over van het Rijk, maar we kunnen het niet alleen. We moeten het samen doen. Bewoners helpen elkaar, de gemeente ondersteunt en helpt wanneer het echt nodig is. Dat geldt ook voor werk en onderwijs. We laten niemand vallen we vangen u op en helpen u overeind zodat u snel weer op eigen benen kunt staan. We focussen er op dat iedereen zo snel mogelijk weer mee kan doen. Laat het ons weten en waar nodig ondersteunen we met hulpmiddelen, kennis en contact met anderen. Daarvoor komen we gerust bij u langs. Aan de keukentafel praat het makkelijker en samen komen we er uit. Als inwoner weet u namelijk zelf het beste wat nodig is. Samen met familie, vrienden, buren en vrijwilligers komt u al een heel eind. We moeten elkaar helpen. Zo ging dat hier vroeger al en zo gaat het nu nog steeds. In de juiste mix van zelfredzaamheid, samenredzaamheid en professionele hulp, we noemen dit modern noaberschap.

Sterker

Mensen die kunnen werken zijn zelfstandiger, gelukkiger en gezonder. We werken samen met bewoners, scholen en ondernemers om iedereen aan het werk te krijgen. Dat begint op school. Ondernemers spreken samen met scholen af wat ze nodig hebben. Scholieren kiezen daarmee voor school èn voor werk. Werken moet geleerd worden, op school of bij een bedrijf. En als het lastiger is zoeken we samen een andere manier van werken, een manier die bij uw situatie en uw mogelijkheden past. Maar iedereen doet mee; we laten niemand aan de kant staan. We halen drempels weg voor ondernemers. Staan regels het succes van uw bedrijf in de weg? Laat het ons weten en samen vinden we een oplossing. Op die manier investeren we in een gezond Enschede. Dat is winst voor iedereen.

Met elkaar voor elkaar

Enschede is een sociale gemeente, vol culturele en creatieve initiatieven van en voor bewoners. Met levendige wijken en buurten, mooie dorpen en buurtschappen waar het goed wonen is. Omgeven door afwisselende natuur met ruimte voor recreatie en ontspanning. Een bruisende binnenstad met vele podia en culturele instellingen die ook veel bezoekers van buiten trekken. We hebben het goed samen, zolang we elkaar blijven opzoeken, vinden we elkaar.

Zó gaan we het doen. Duurzaam, samen, sterker!

PDFcoalitieakkoord-duurzaam-samen-sterker.pdf

Enschede, 14 mei 2014

Eelco Eerenberg (D66), Hans van Agteren (Burgerbelangen Enschede), Patrick Welman (CDA), Jeroen Hatenboer (VVD), Jurgen van Houdt (ChristenUnie)