Controleprotocol subsidies

Alle instellingen die meer dan € 50.000 subsidie ontvangen van de gemeente Enschede, moeten rekening houden met het 'controleprotocol gesubsidieerde instellingen'. De jaarrekening en het activiteitenverslag van een gesubsidieerde instelling moeten voldoen aan de eisen in dit controleprotocol subsidies.

De meest recente versie kunt u hier downloaden.

PDFcontroleprotocol-gesubsidieeerde-instellingen.pdf