Mensen op de weg

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Enschede staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven. In dit gedeelte komen regels aan de orde die gaan over het gebruik van de weg door mensen.

Wat mag wel en wat mag niet?

Samenscholingen en ongeregeldheden
Het is verboden om op de weg deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden. Iedereen die op de weg aanwezig is bij enig voorval waardoor er wanorde ontstaat of dreigt te ontstaan is verplicht op een eerste vordering van de politie onmiddellijk zijn weg te vervolgen of zich onmiddellijk te verwijderen. Het is verboden zich te begeven of bevinden op terreinen, wegen of weggedeelten wanneer deze in het belang van de openbare veiligheid zijn afgezet. Bovenstaande geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Optochten, herdenkingsplechtigheden en betogingen
Degene die een optocht of een herdenkingsplechtigheid op de weg wil houden moet daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 48 uur voordat deze zal worden gehouden kennis geven aan de Burgemeester. Dit kennisgeven moet gebeuren middels een vastgesteld formulier. De Burgemeester kan in het belang van de openbare orde en veiligheid voorschriften geven ter verzekering van een veilige afwikkeling van het verkeer en ter beveiliging van personen of zaken dan wel ernstige hinder voor derden. Tevens kan de Burgemeester met het oog op bovenstaande belangen de optocht of herdenkingsplechtigheid verbieden.
Bij een betoging kan de Burgemeester tevens een opgave verlangen van:

  • Naam en adres van degene die de betoging houdt
  • Het doel van de betoging
  • Datum en tijdstip van aanvang en beĆ«indiging
  • Plaats en route
  • Wijze van samenstelling
  • Maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen

Beschadigen, veranderen van de weg
Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of verandering aan te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring met onze digitale dienstverlening. Geef ons uw mening.