Bestemmingsplan

Voor alle gebieden in de gemeente Enschede gelden bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag gebeuren. De regels in een bestemmingsplan gelden voor inwoners, bedrijven en de gemeente zelf. Bestemmingsplannen worden gemaakt op basis van de Wet ruimtelijke ordening.

Wat is een bestemmingsplan

Met het bestemmingsplan heeft u te maken bij:

 • Bouwen op een stuk grond
 • Gebruiken van een stuk grond en/of gebouwen
 • Verbouwen van een bestaand pand
 • Wijzigen van het gebruik van een bestaand pand

Een bestemmingsplan is belangrijk, omdat hierin staat:

 • Of u op een bepaalde plek mag bouwen. En zo ja, wat daarvoor de regels zijn. Bijvoorbeeld tot welke oppervlakte en hoogte.
 • Op welke manier u op een bepaalde plek een stuk grond en/of gebouwen mag gebruiken. Dus wat er is toegestaan, zoals bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatie.

Bestemmingsplan bekijken

Bekijk alle geldende bestemmingsplannen op Ruimtelijkeplannen.nl.

Vragen over bestemmingsplan dat nog niet is vastgesteld

 • Stuur een e-mail naar vergunning@enschede.nl als u een pdf-bestand van een bestemmingsplan wilt ontvangen. Vermeld in uw e-mail de naam van het bestemmingsplan.
 • Maak een afspraak als u het bestemmingsplan wilt bekijken in het Stadskantoor. Of als u een toelichting wilt. Stuur een e-mail naar vergunning@enschede.nl. Geef aan dat u een afspraak wilt maken. Vermeld de naam van het plan, uw naam en telefoonnummer. Het is niet mogelijk om zonder afspraak bestemmingsplannen te bekijken in het Stadskantoor.

Afwijken van bestemmingsplan

Het kan zijn dat u plannen heeft die niet passen binnen het bestemmingsplan. Er zijn dan 3 mogelijkheden:

 • U krijgt geen omgevingsvergunning voor uw plannen.
 • De gemeente kan medewerking verlenen aan uw plannen door af te wijken van het bestemmingsplan. Dit staat dan in de omgevingsvergunning die u voor uw plannen nodig heeft.
 • U kunt de gemeenteraad vragen uw plannen mogelijk te maken door aanpassing van het bestemmingsplan.

Aanpassing bestemmingsplan

De gemeente kan meewerken aan een verzoek om het bestemmingsplan aan te passen. Dit noemen we een herziening van het bestemmingsplan. Wanneer u wilt weten of dit verzoek kansrijk is, kunt u een schetsplan indienen. U kunt het ook eerst bespreken in een vooroverleg. Een verzoek om herziening dient u in met het aanvraagformulier herziening bestemmingsplan.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Enschede, afdeling Bestemmen, Postbus 20, 7500 AA Enschede.

Meer informatie