Bestemmingsplan Eschmarkerveld ter inzage gelegd: een groene en gevarieerde wijk voor de toekomst

16 oktober 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede kondigt met trots aan dat het langverwachte bestemmingsplan voor Eschmarkerveld ter inzage wordt gelegd

Deze nieuwe woonwijk, gelegen tussen Enschede en Glanerbrug, belooft een groene en gevarieerde wijk te worden die voldoet aan de groeiende vraag naar woningen in de stad. Het plan omvat de ontwikkeling van maximaal 800 nieuwe woningen en diverse voorzieningen.

Eschmarkerveld zou ooit ontwikkeld worden als VINEX-locatie. Tot de financiële crisis roet in het eten gooide. Nu, met toenemende druk op de woningmarkt, wordt Eschmarkerveld opnieuw gezien als een aantrekkelijke woonlocatie voor Enschede. In oktober 2021 keurde de gemeenteraad het Koersdocument goed, dat kaders en uitgangspunten vaststelde voor de ontwikkeling van Eschmarkerveld.

Er is lang gezocht naar een oplossing om te komen tot extra stikstofruimte om de bouw van Eschmarkerveld mogelijk te maken. Deze oplossing is nu gevonden. Ook de hoge grondwaterstanden vroegen om extra onderzoek naar mogelijkheden om woningbouw mogelijk te maken zonder het gebied flink op te hogen. Dat zou namelijk ten koste gaan van veel van de bomen die er staan.

Eerste werkzaamheden in 2024 van start

Op dit moment is er een grote vraag naar woningen in Enschede. De komende 10 jaar wil Enschede 9300 woningen realiseren. Eschmarkerveld is een belangrijke aanvulling op bestaande woningbouwprojecten zoals Cromhoff, Centrumkwadraat, Kop Boulevard en Leuriks Oost. De wijk zal een divers en betaalbaar aanbod van voornamelijk grondgebonden woningen bieden in een groene omgeving met uitstekende verbindingen naar de stad en de regio.

Wethouder Jeroen Diepemaat is verheugd dat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd: "Bij het uitblijven van een beroepsprocedure kunnen we vanaf de tweede helft van 2024 beginnen met het bouwrijp maken van het gebied, waardoor de bouw van de eerste woningen in 2025 van start kan gaan. Dit is fantastisch nieuws voor Enschede. De druk op de woningmarkt is geen geheim. Met de plannen voor Eschmarkerveld creëren we een prachtige mix van woningtypes voor al onze inwoners. Hiermee voegen we niet alleen een aanzienlijk aantal woningen toe, maar stimuleren we ook de doorstroming op de woningmarkt. Betaalbaarheid van woningen voor alle inwoners is een belangrijk uitgangspunt. En met meer dan 75% van de woningen in het betaalbare segment zetten we hier echt een extra stap."

Meer ruimte voor woningen in een groene omgeving

Het oorspronkelijke plan voor Eschmarkerveld omvatte 500 tot 600 woningen. Met het oog op de groei van kleinere huishoudens en de betaalbaarheid van woningen worden hier extra appartementen en kleinere grondgebonden woningen aan toegevoegd. Het totale plan biedt nu ruimte voor 800 woningen in een groene woonomgeving met veel ruimte voor waterberging een uitgebreid netwerk van paden om te spelen, wandelen en fietsen. Het plan bestaat uit 3 deelgebieden: Natuurzicht, Boswonen en Tuinstad, met ieder een eigen uitstraling. In alle deelgebieden komen woningen voor in alle woningtypen.

Eschmarkerveld biedt ruimte voor meer dan 600 woningen met een tuin. Het plan omvat meer dan 150 sociale huurwoningen, ongeveer 100 woningen in de middenhuur en meer dan 300 woningen in de goedkope koopsector. Dit betekent dat, inclusief een al bestemd deel ten noorden van de wijk Dolphia, meer dan 75% van de woningen in het betaalbare segment valt.

Duurzame mobiliteit

Station De Eschmarke wordt een centraal mobiliteitsknooppunt in de wijk, waarmee het minst gebruikte station van Nederland nieuw leven wordt ingeblazen. Daarnaast krijgt de fietssnelweg F35 een belangrijke plek in het projectgebied, waardoor duurzaam vervoer wordt gestimuleerd. Zo ontstaat er een wijk met goede verbinding via zowel auto, fiets als het openbaar vervoer.

Op 19 oktober is er een informatieavond gepland. Direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd.