Smart City conferentie

Op 5, 6 en 7 juli vond er een conferentie op het gebied van Smart Cities plaats in Enschede. Afgevaardigden van partnersteden Palo Alto en Dalian en van de steden Heidelberg, Linköping en Münster kwamen samen om te werken aan de eerdergenoemde Smart City Alliance en gebruik te maken van elkaars kennis en expertise om tot slimme oplossingen voor stedelijke uitdagingen te komen.

Tijdens de conferentie werd tevens gebruik gemaakt van de denkkracht van jong talent in Enschede. 27 jongeren en 9 professionals, met 11 nationaliteiten, gingen aan de slag met de opgave ‘Hoe gebruik je smart city technologie om burgerparticipatie te stimuleren?’ De groep bestond uit zowel internationale studenten van Saxion en de Universiteit Twente als leerlingen van het Honours program van het Bonhoeffer College. De beste teams wonnen respectievelijk een geldbedrag en een ticket naar Linköping voor deelname aan de volgende internationale hackathon.

De afgevaardigden van de verschillende steden werkten via verschillende workshops aan vier thema’s: vermindering van CO2-uitstoot, drone regulering, stimuleren van zelfredzaamheid en gebruik van fietsen en OV. Dankzij deze conferentie hebben steden uit heel de wereld inspiratie kunnen opdoen en heeft Enschede als organisator zich kunnen neerzetten als trekker op relevante en urgente thema’s.