Adviesraden

De gemeente kent vier officiële adviesorganen. Deze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over het beleid.

Daarnaast zijn er ook:

  • De Wetenschappelijke Board Enschede: een onafhankelijke groep deskundigen met een wetenschappelijke achtergrond en voldoende afstand tot 'het beleid'. Een onafhankelijke wetenschappelijke klankbordgroep die adviezen geeft en fungeert als kennisnetwerk.
  • Het Kennisplatform Integratie en Burgerschap voor discussie en kennisuitwisseling over integratie.
  • Het Jongerenberaad Enschede (JBE) dat het als haar taak ziet de Enschedese jongeren te vertegenwoordigen en hen een stem te geven die door de politiek wordt gehoord.