Adviesraden

De gemeente kent een aantal adviesorganen. Deze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over het beleid.

  • BAS: Bewoners Adviesraad Sociaal: adviseert over werk, participatie, integratie , onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugd, welzijn en sport.
  • De Wetenschappelijke Board Enschede: een onafhankelijke groep deskundigen met een wetenschappelijke achtergrond en voldoende afstand tot 'het beleid'. Een onafhankelijke wetenschappelijke klankbordgroep die adviezen geeft en fungeert als kennisnetwerk.
  • De Ethische Commissie: geeft antwoord op ethische vragen. Vragen over het innovatief gebruik van data en nieuwe technologieën door de gemeente Enschede.
  • Het Jongerenberaad Enschede (JBE): ziet het als haar taak de Enschedese jongeren te vertegenwoordigen en hen een stem te geven die door de politiek wordt gehoord.
  • Adviescommissie Cultuurhistorie: adviseert over cultuurhistorie.