Adviesraden

De gemeente kent vier adviesorganen. Deze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over het beleid.

Daarnaast is er het Kennisplatform Integratie en Burgerschap voor discussie en kennisuitwisseling over integratie.