Adviescommissie Cultuurhistorie

De adviescommissie cultuurhistorie adviseert het college van burgemeesters en wethouders. Daarbij zijn er twee belangrijke aandachtspunten:

  1. Advies geven over cultuurhistorie bij ruimtelijke plannen
  2. Signaleren van bedreigingen van cultureel erfgoed: verwaarlozing, beschadiging of dreigende verwijdering.

De commissie heeft kennis over de Enschedese cultuurhistorie, inclusief archeologie, bouwgeschiedenis en historische geografie. De adviescommissie heeft de afgelopen jaren o.a. meegewerkt aan het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart.

Hannah de Vries Kockman, Erica Rompleman, André Beumers, Peter van Roosmalen, John Schiffel, Jan Willem van Beusekom

Op de foto, vanaf links: Hannah de Vries Kockman, Erica Rompleman, André Beumers, Peter van Roosmalen, John Schiffel, Jan Willem van Beusekom

Leden van de adviescommissie Cultuurhistorie

Erica Rompelman

"Als archeoloog ben ik benieuwd naar de geschreven en ongeschreven geschiedenis van Enschede. Met een brede interesse in het heden en verleden en met oog op de toekomst, lever ik graag mijn bijdrage aan de kennis en waardering van deze geschiedenis."

Hannah de Vries Kockmann

"Kunst en cultuur was mijn werk en blijft mijn interesse houden. Het is belangrijk om van oude tradities het goede te bewaren en tegelijkertijd een stad te innoveren. De stad is immers de spiegel van de geschiedenis in ruimtelijke zin. Bij die geschiedenis moet je de burgers blijven betrekken. Je woont  niet alleen in je huis, maar ook in je buurt en in je stad."

Jan Willem van Beusekom

Jan Willem van Beusekom is als architectuurhistoricus vooral geïnteresseerd in het bouwkundig erfgoed van Enschede. Als enige niet Enschedeër is hij goed in staat om met een zekere afstand naar de stad en het buitengebied te kijken. In 1989 bracht hij de architectuur en stedenbouw uit de periode 1850-1940 in kaart in Overijssel en dus ook in Enschede. Daardoor kent hij de stad uit die periode goed en is in staat om het te vergelijken met andere plaatsen in de omgeving.

John Schiffel

"Trots zijn op het verleden en dat koesteren. Als deskundige van cultuurhistorie in Enschede en Euregio zet ik mij in voor het behoud van het oude erfgoed en verbinding leggen met het heden, met name op gebieden van religieus erfgoed, industrieel erfgoed, herstel historisch landschap en Vliegbasis Twenthe. Enschedese geschiedenis, Twentse geschiedenis, Euregionaal geschiedenis verbinden met ruimtelijke ordening & cultuurgeschiedenis en kunsthistorie in de openbare ruimte."

Peter van Roosmalen

"Verknocht aan allerlei vormen van schoonheid, heb ik van deze voorliefde ook mijn werk kunnen maken. Architectuur, kunst, cultuur, ruimtelijke ordening, het Twentse landschap en de cultuurhistorie nemen daarbij een voorname plaats in."

Andre Beumers

"Als architect en binnenstadbewoner ben ik begaan met mijn stad. Enschede is altijd een dynamische stad met een buitengewoon mooi buitengebied geweest. Mijn motto is dan ook ‘de vinger aan de pols te houden’ wat betreft ontwikkelingen in het buiten gebied. Voor de binnenstad denk ik dat deze door zijn compactheid, structuur, bebouwing en aantrekkelijkheid grote potentie heeft. Reden te meer om de ontwikkelingen in dit gebied zeer zorgvuldig op elkaar af te stemmen."