Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS)

Wat is de Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS)?

Sinds april 2021 bestaat er één adviesraad voor het sociaal domein in Enschede: de BAS. De nieuwe adviesraad heeft als belangrijkste taak het adviseren van het college van burgemeester en wethouders, vanuit de blik van de inwoner. Wat ervaren mensen in de stad? Wat betekenen de ontwikkelingen op sociaal gebied voor de inwoners van Enschede? De leden pikken ook signalen in de stad op over wat er leeft bij inwoners. Op dit soort signalen kan de BAS een ongevraagd advies geven aan de gemeente: Kijk, dit speelt er in de stad!

Waar geeft BAS advies over?

De onderwerpen om over mee te denken en advies over te geven hebben te maken met het sociaal domein. Met het sociaal domein wordt alles bedoeld dat een gemeente doet op het gebied van werk, participatie, integratie, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugd, welzijn en sport.

Heel concreet gaat dat bijvoorbeeld over:

 • Hoe kunnen mensen meedoen?
 • Hoe is het vrijwilligerswerk geregeld?
 • Hoe zorgen we dat jongeren en kinderen gelijke kansen krijgen?
 • Hoe worden mensen financieel ondersteund als er krappe tijden zijn?
 • Hoe blijven mensen met een beperking staande?
 • Hoe zorgen we voor veiligheid in gezinnen?
 • Hoe zorgen we dat senioren zelfstandig thuis kunnen wonen?
 • Hoe ondersteunen we mantelzorgers?
 • Hoe geven we gezinnen, kinderen en jongeren de juiste ondersteuning?

BAS geeft advies over beleid dat gemaakt wordt door de gemeente. Een paar dingen doet BAS niet:

 • Geen klachtenbehandeling van inwoners, maar kijken wat er in het algemeen leeft.
 • Geen advies aan politieke partijen van de gemeenteraad;
 • Geen vertegenwoordiging van één doelgroep, maar er zijn voor alle inwoners.

Wie zitten er in BAS?

In BAS nemen 17 leden en een voorzitter deel. Er is bewust gekeken naar een groep mensen die verschillende kennis en ervaringen meebrengen. Zij zijn samen een afspiegeling van de inwoners van Enschede. Met veel enthousiasme denken zij mee en leggen contact met inwoners van Enschede.

Contact

Heb je vragen over BAS? Je kunt de vragen stellen aan Marcel Garritsen, voorzitter van de BAS. Je kunt een mail sturen naar info@catena-advies.nl