Corona: aangepaste dienstverlening

Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Ethische Commissie

De Ethische Commissie is een externe groep mensen - van buiten de gemeentelijke organisatie - die antwoord geeft op ethische vragen. Vragen over het innovatief gebruik van data en nieuwe technologieën door de gemeente Enschede.