Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Ethische Commissie

De Ethische Commissie is een externe groep mensen - van buiten de gemeentelijke organisatie - die antwoord geeft op ethische vragen. Vragen over het innovatief gebruik van data en nieuwe technologieën door de gemeente Enschede.