Ethische Commissie

In 2020 kreeg Enschede als eerste gemeente van Nederland een ethische commissie. De Ethische Commissie is een externe groep mensen - van buiten de gemeentelijke organisatie - die antwoord geeft op ethische vragen. Vragen over het innovatief gebruik van data en nieuwe technologieën door de gemeente Enschede.