Wat doet de Ethische Commissie?

De Ethische Commissie beantwoordt vragen van het gemeentebestuur en van de ambtelijke organisatie. Ze kan ook ongevraagd haar mening geven. Als er vragen komen vanuit de stad, dan bespreekt de secretaris van de Ethische Commissie deze vraag met de wethouder Informatie en IT. De wethouder bepaalt of de vraag wordt voorgelegd aan de Ethische Commissie. Voorbeelden van vragen:

  • De gemeente Enschede wil data gebruiken om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren. Vindt de gemeente Enschede het wenselijk dat inwoners altijd om toestemming wordt gevraagd?
  • De gemeente Enschede verzamelt data over de inzameling van afval. Is het OK als deze data ook gebruikt worden om voorspellingen te doen over het toekomstig gedrag van inwoners?
  • Hoe wil de gemeente Enschede omgaan met Kunstmatige Intelligentie en algoritmes? Wat vinden we in Enschede ethisch OK en wat niet?

De leden van de Ethische Commissie maken een afweging tussen de individuele belangen van inwoners; de collectieve, maatschappelijke belangen binnen Enschede en de politiek bestuurlijke realiteit van de gemeente. De leden komen drie tot vier keer per jaar bij elkaar. Van deze vergaderingen worden reflectieverslagen gemaakt, die op deze website geplaatst worden op de pagina Documenten en links. De Ethische Commissie neemt dus geen besluiten. De discussie en de weging van de Ethische Commissie helpen het gemeentebestuur bij diens eigen afweging en bij het nemen van een gemeentebesluit.