Wat is de Ethische Commissie?

De Ethische Commissie is een externe groep mensen – van buiten de gemeentelijke organisatie - die antwoord geeft op ethische vragen. Vragen over het innovatief gebruik van data en nieuwe technologieën door de gemeente Enschede.

De commissie doet dit onafhankelijk van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie, als een klankbord en kennisplatform. Daarmee is deze commissie een informeel adviesorgaan en heeft zij geen formele functie als gemeentelijke commissie.