Wat is de Ethische Commissie?

De Ethische Commissie is een externe groep mensen – van buiten de gemeentelijke organisatie - die antwoord geeft op ethische vragen. Vragen over het innovatief gebruik van data en nieuwe technologieën door de gemeente Enschede.

De commissie doet dit onafhankelijk van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie, als een klankbord en kennisplatform. Daarmee is deze commissie een informeel adviesorgaan en heeft zij geen formele functie als gemeentelijke commissie.

Werkwijze Ethische Commissie

Tijdens haar oprichtingsvergadering op 10 juni 2020 heeft de Ethische Commissie een werkwijze bepaald. Deze werkwijze brengt zij in de praktijk en al doende leren de leden tijdens het eerste experimentele jaar wat werkt en wat niet. Als blijkt dat dit nodig is, past de Ethische Commissie haar werkwijze gaandeweg aan.

U kunt de werkwijze van de Ethische Commissie Enschede (pdf) hier nalezen.