Wie zijn wij?

De Ethische Commissie wordt momenteel samengesteld. Er zijn dus nog geen namen bekend.

De wethouder Informatie en IT benadert de voorzitter. De voorzitter benadert vervolgens de andere leden, in overleg met de wethouder.

De Ethische Commissie gaat bestaan uit drie tot vijf leden. Zij worden gevraagd op persoonlijke titel. Zij vertegenwoordigen geen organisatie, maar zetten zich in voor Enschede. Leden zijn voor twee jaar lid, met de mogelijkheid om daarna de termijn met nog twee jaar te verlengen.  

Bij de samenstelling van de Ethische Commissie zoekt de gemeente naar een mix van wetenschappers (vanuit de Enschedese kennisinstellingen, maar ook daarbuiten) en mensen werkzaam in de publieke en private sector. De leden van de Ethische Commissie beschikken met elkaar in ieder geval over de volgende expertise: Ethiek en Filosofie, Techniek en computers (inclusief Kunstmatige Intelligentie), Maatschappij en Inwoners en Juridisch.

De Ethische Commissie  kan andere experts vragen om eenmalig bij een vergadering te zijn als een casus vraagt om kennis die onvoldoende aanwezig is bij de vaste leden.

Een ambtelijk secretaris ondersteunt de Ethische Commissie en werkt nauw samen met de voorzitter. De secretaris is geen lid van de Ethische Commissie.

1e secretaris: Angela Rijnhart: a.rijnhart@enschede.nl

2e secretaris: Simone Rodenburg: s.rodenburg@enschede.nl