Wie zijn wij?

De leden van de Ethische Commissie

De Ethische Commissie is een externe klankbordgroep die bestaat uit de volgende vijf leden:

  • Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek (voorzitter)
  • Drs. Sophie Kuijt
  • mr. Ellis van Dooren – Wisseborn
  • Dr. ir. Behnam Taebi
  • Prof. dr. Michiel Heldeweg

De samenstelling is gebaseerd op een profiel dat door het College van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld bij het besluit tot de oprichting van een Ethische Commissie (15 oktober 2019). Het gemeentebestuur heeft de voorzitter benaderd. De voorzitter heeft vervolgens de andere leden gevraagd, in overleg met de portefeuillehouder Informatie en IT.

Leden van de Ethische Commissie zijn op persoonlijke titel lid. Zij vertegenwoordigen geen organisatie, maar zetten zich in voor Enschede. Leden zijn voor twee jaar lid, met de mogelijkheid om daarna de termijn met nog twee jaar te verlengen.  

Bij de samenstelling van de Ethische Commissie zoekt de gemeente naar een mix van wetenschappers (vanuit de Enschedese kennisinstellingen, maar ook daarbuiten) en mensen werkzaam in de publieke en private sector. De leden van de Ethische Commissie beschikken met elkaar in ieder geval over de volgende expertise: Ethiek en Filosofie, Techniek en computers (inclusief Kunstmatige Intelligentie), Maatschappij en Inwoners en Juridisch.

De Ethische Commissie  kan andere experts vragen om eenmalig bij een vergadering te zijn als een casus vraagt om kennis die onvoldoende aanwezig is bij de vaste leden.

Een ambtelijk secretaris ondersteunt de Ethische Commissie en werkt nauw samen met de voorzitter. De secretaris is geen lid van de Ethische Commissie.