Sportadviesraad

De Sportadviesraad bestaat uit 6 leden en heeft een onafhankelijke voorzitter. Een ambtelijke secretaris ondersteunt de Sportadviesraad bij haar werkzaamheden. De benoeming van de leden van de Sportadviesraad gebeurt door het College van B&W op voordracht van de voorzitter van de Sportadviesraad. Hierbij wordt gekeken naar deskundigheid en ervaring van de kandidaten en hun betrokkenheid bij sport en de werkzaamheden van de Sportadviesraad.