Doel van de Sportadviesraad

De Sportadviesraad is een zelfstandig adviesorgaan binnen de gemeente Enschede en heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijk sportklimaat in de gemeente Enschede. Op vele terreinen denkt en praat ze mee met het college van Burgemeester en Wethouders over het te voeren sportbeleid.

Gevraagd en ongevraagd adviseert de Sportadviesraad het College. Sport in Enschede behelst een breed terrein. Specifieke aandachtsgebieden van de Sportadviesraad zijn onderwijs en sport, buitensportaccommodaties, binnensportaccommodaties, zwembaden, ruimtelijke ordening, breedtesport, topsport en commerciële/professionele sport. Doelgroepen die speciale aandacht krijgen zijn jeugd, ouderen, migranten, gehandicapten.

De sportadviesraad wordt ondersteund door Joris van de Schilde-Hagg, ambtelijk secretaris. Voor meer informatie over de Sportadviesraad kunt u hem bereiken via mail: j.vd.schilde@enschede.nl.