Dossiers Sportadviesraad

Recent - en langer geleden - heeft de Sportadviesraad op een aantal specifieke terreinen haar mening en of visie gedeeld met het College van B&W. Zoals bijvoorbeeld over het zwemwater in Enschede, wat heeft geleid tot de zwembadvisie van de gemeente Enschede.

Daarnaast is de nieuwe Sportvisie 2030 van de gemeente Enschede in ontwikkeling. Ook hier heeft de Sportadviesraad haar inbreng gedeeld met relevante partijen.

Adviezen Sportadviesraad

Advies Sportenbasisonderwijs, 30 november 2019 (PDF)

Advies Sportverkiezing 2018, 12 juni 2018 (PDF)

Advies Sportverkiezing 2017, 24 september 2017 (PDF)

Tweede advies toekomst zwemwater in Enschede, 16 september 2017 (PDF)

Eerste advies toekomst zwemwater in Enschede, 8 september 2017 (PDF)

Advies wijziging Subsidieverordening Sport, 5 juni 2017 (PDF)

Advies Sportadviesraad inzake actieprogramma Thuisvoelen enMeedoen, 31 augustus 2016 (PDF)

Advies SportAdviesRaad inzake Sportclusters en verenigingsondersteuning, 11 juli 2016 (PDF)

Advies Bezuinigingen Sport van de Sportadviesraad, 6 juni 2016 (PDF)

Advies positie Sportadviesraad, loketfunctie sportbedrijf,sportboulevard, ontwikkelingen sport, 29 maart 2016 (PDF)

Advies wijziging Subsidieverordening sport, 26 november 2015 (PDF)

Advies Sportadviesraad inzake Sportbedrijf, 12 oktober 2015 (PDF)