Nieuws en activiteiten Sportadviesraad

Nieuws

Let op! De vergadering van de Sportadviesraad van 27 juni is verplaatst naar 11 juli 2018.

Onderstaande artikelen zijn geleend uit andere media, omdat wij de informatie graag onder de aandacht willen brengen van onze doelgroepen.

Vacature: Lid Sportadviesraad (22-6-2018)
Iemand die wil meepraten over het sportbeleid in Enschede

Als lid van de Sportadviesraad verwachten wij een aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en bewezen affiniteit met de sportbeoefening en bewegen in Enschede. U heeft ervaring op bestuurlijk gebied en bent in staat om plannen en ideeën objectief en kritisch te beoordelen. Tot slot beschikt u over een relevant netwerk in de Enschedese samenleving. De Sportadviesraad vergadert ’s avonds, eens in de twee maanden. De benoeming vindt plaats door het college van B&W op voordracht van een selectieadviescommissie. Voor het bijwonen van vergaderingen ontvangen de leden presentiegeld.

Bent u geïnteresseerd?

Als u eerst meer wilt weten kunt u bellen met Joris van de Schilde, ambtelijk secretaris, tel. 053-4818518 of 06-53978858. Uw motivatie met cv kunt u mailen naar j.vd.schilde@enschede.nl.

Activiteiten en bijeenkomsten

Sportverkiezing 2018

Sportaal organiseert, in opdracht van de gemeente Enschede, ook voor seizoen 2017-2018 weer de Sportverkiezing Enschede. Op vrijdagavond 21 september 2018 wordt de Enschedese top- en breedtesport in het zonnetje gezet.

Je kunt je sporthelden aanmelden via het formulier op de website van Sportaal.