Over de Sportadviesraad

De leden van de Sportadviesraad worden benoemd door het college van B&W en hebben een onafhankelijke positie op basis van (ervarings)deskundigheid. De leden zijn geen afgevaardigden of vertegenwoordigers van sportverenigingen of belangenorganisaties. Momenteel kent de Sportadviesraad de volgende leden:

  • Malou ter Laak, voorzitter           
  • Jan Bijvank, lid
  • Kevin Tuin, lid
  • Hans Groote Haar, lid
  • Harry Dost, lid
  • Vacature

Vergaderingen Sportadviesraad 2018

Woensdag 14 februari, 17:00 – 19:00 uur
Woensdag 25 april, 17:00 – 19:00 uur
Woensdag 11 juli, 17:00 – 19:00 uur
Woensdag 26 september, 17.00 – 19.00 uur
Woensdag 21 november, 17.00 – 19.00 uur

Agenda vergadering Sportadviesraad woensdag 21 november 2018

Woensdag 21 november 2018 komt de Sportadviesraad weer bijeen. Bekijk hier de agenda.

Verslagen van de vergaderingen van de Sportadviesraad

Reglement Sportadviesraad

U kunt hier het Reglement Sportadviesraad (PDF) nalezen.