Over de Sportadviesraad

De leden van de Sportadviesraad worden benoemd door het college van B&W en hebben een onafhankelijke positie op basis van (ervarings)deskundigheid. De leden zijn geen afgevaardigden of vertegenwoordigers van sportverenigingen of belangenorganisaties. Momenteel kent de Sportadviesraad de volgende leden:

 • Malou ter Laak, voorzitter           
 • Jan Bijvank, lid
 • Kevin Tuin, lid
 • Hans Groote Haar, lid
 • Harry Dost, lid
 • Norbert de Beer, lid
 • Hans Francken, lid

Vergaderingen Sportadviesraad 2019

 • Woensdag 13 februari: 17.00 – 19.00 uur
 • Woensdag 13 maart: 17.00 – 19.00 uur (toegevoegd vanwege behandeling zwembadvisie in de raad rond deze periode)
 • Woensdag 24  april: 17.00 – 19.00 uur
 • Woensdag 26 juni: 17.00 – 19.00 uur
 • Woensdag 25 september: 17.00 – 19.00 uur
 • Woensdag 20 november: 17.00 – 19.00 uur

Agenda vergadering Sportadviesraad woensdag 13 maart 2019

Woensdag 26 juni 2019 komt de Sportadviesraad weer bijeen. Bekijk hier de agenda.

Verslagen van de vergaderingen van de Sportadviesraad

Reglement Sportadviesraad

U kunt hier het Reglement Sportadviesraad (PDF) nalezen.