Over de Sportadviesraad

De leden van de Sportadviesraad worden benoemd door het college van B&W en hebben een onafhankelijke positie op basis van (ervarings)deskundigheid. De leden zijn geen afgevaardigden of vertegenwoordigers van sportverenigingen of belangenorganisaties. Momenteel kent de Sportadviesraad de volgende leden:

 • Malou ter Laak, voorzitter           
 • Jan Bijvank, lid
 • Kevin Tuin, lid
 • Hans Groote Haar, lid
 • Harry Dost, lid
 • Norbert de Beer, lid
 • Hans Francken, lid

Vergaderingen Sportadviesraad 2019

 • Woensdag 13 februari: 17.00 – 19.00 uur
 • Woensdag 13 maart: 17.00 – 19.00 uur (toegevoegd vanwege behandeling zwembadvisie in de raad rond deze periode)
 • Woensdag 24  april: 17.00 – 19.00 uur
 • Woensdag 26 juni: 17.00 – 19.00 uur
 • Woensdag 25 september: 17.00 – 19.00 uur
 • Woensdag 20 november: 17.00 – 19.00 uur

Agenda vergadering Sportadviesraad woensdag 20 november 2019

Woensdag 20 november 2019 komt de Sportadviesraad weer bijeen. Bekijk hier de agenda (PDF).

Verslagen van de vergaderingen van de Sportadviesraad

Reglement Sportadviesraad

U kunt hier het Reglement Sportadviesraad (PDF) nalezen.