Doel Wetenschappelijke Board

Enschede moet zich continu blijven ontwikkelen en vernieuwen, om een toekomstbestendige en draagkrachtige stad te kunnen zijn.

Dat vraagt om visie en om het maken van keuzes door het gemeentebestuur. In 2017 is het gemeentebestuur gestart met een permanent proces waarin aan de hand van cijfers, wetenschappelijke inzichten en onafhankelijke adviezen van deskundigen een beeld wordt gevormd van de “staat van de stad” en wat nodig is om de stad te verbeteren.

De Wetenschappelijke Board levert met ingang van oktober 2018 een deskundige bijdrage in dit proces en maakt daarmee deel uit van de zogenaamde “rolling forecast”: de structurele strategievorming en sturing binnen de gemeente Enschede.