Doel Wetenschappelijke Board

Enschede moet zich continu blijven ontwikkelen en vernieuwen, om een toekomstbestendige en draagkrachtige stad te kunnen zijn. Dat vraagt om visie en om het maken van keuzes door het gemeentebestuur. In 2017 is het gemeentebestuur gestart met een permanent proces waarin aan de hand van cijfers, wetenschappelijke inzichten en onafhankelijke adviezen van deskundigen een beeld wordt gevormd van de “staat van de stad” en wat nodig is om de stad te verbeteren. De Wetenschappelijke Board levert met ingang van oktober 2018 ook haar deskundige bijdrage aan dit proces en maakt daarmee deel uit van de zogenaamde “rolling forecast”: de structurele strategievorming en sturing binnen de gemeente Enschede.

Werkafspraken

Met de oprichting van de Wetenschappelijke Board startte in Enschede drie jaar geleden een (landelijk) unieke experiment. Dit experiment is geslaagd, volgens de burgemeester, college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Daarom heeft het college van BenW op 11 mei 2021 besloten tot het instellen van de Wetenschappelijke Board als structureel klankbord voor de gemeente Enschede. Ook hebben het college en de Board samen werkafspraken gemaakt. 

Hieronder vindt u de werkafspraken en een terugblik van de Wetenschappelijke Board op de afgelopen jaren. Het college onderschrijft de conclusies en aanbevelingen in deze memo. 


PDFWerkafspraken gemeente-Wetenschappelijke Board.pdf

PDFWetenschappelijke Board terug en vooruitblik.pdf